commentaar

‘Bovenwettelijk moet wel worden beloond’

Duurzame initiatieven een wettelijke status geven is nadelig voor boeren en tuinders.

Het kabinet wil initiatieven uit de landbouwketens om de productie te verduurzamen een wettelijke status geven. Het klinkt op het eerste oog sympathiek, als een soort erkenning voor de dadendrang. De status voorkomt ook dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de afspraken in de keten bestempelt als kartelvorming en afkeurt. Een dergelijke route doorliep ‘De kip van morgen’ enige jaren geleden.

Gelijk speelveld in Europa

En toch is het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken niet goed. De overheid legt in een wet de minimumeisen aan productie vast. Die eisen zijn gebaseerd op Europese afspraken. In Europa ontstaat daardoor een gelijk speelveld.

Hogere prijzen voor boeren en tuinders

Prima als ketenpartijen extra eisen ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn overeenkomen. De consument moet voor die bovenwettelijke normen dan wel betalen. Zo simpel is het. Het kabinet nam in het regeerakkoord zelfs een passage met deze strekking op. ACM moet erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen. Staatssecretaris Keijzer maakt zich er zo wel erg gemakkelijk vanaf. Welbeschouwd is straks niks ‘bovenwettelijk’ meer.

Er is nog een andere kritiekpunt op dit wetsvoorstel: Nederland verliest terrein op het speelveld. Voor een land dat driekwart van de productie exporteert, is dit een slechte uitgangspositie.

Of registreer je om te kunnen reageren.