commentaar

‘Boerenstem in de gemeenteraad voor gunfactor’

Nederland maakt zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Die gaan echt ergens over.

Vaak onderschat, maar de gemeenteraad is in de praktijk het meest invloedrijke bestuursorgaan. Een besluit over woningbouw, rotondes, aanleg glasvezel, begrenzing bouwblok, vrijkomende agrarische bebouwing of plaatsen van windmolens heeft direct gevolgen op het dagelijks leven. Het is van belang om de stem van tuinders in die raad te laten doorklinken.

Haagse kaasstolp even ondergeschikt aan de regio

Nederland maakt zich op voor de verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart. Op tv en radio kruisen landelijke kopstukken de degens, maar het wapengekletter vanuit de Haagse kaasstolp is toch echt even ondergeschikt aan de regio. Tegelijkertijd is het naïef te veronderstellen dat de landelijke politiek helemaal geen effect heeft. Vraag het PvdA en VVD die vier jaar geleden als regeringspartijen samen 600 raadszetels verloren. Wie nu de verkiezingenborden passeert, ziet een steeds bonter palet aan lokale partijen zorgvuldig de associatie met landelijke partij mijdend.

Wie nu de verkiezingenborden passeert, ziet een steeds bonter palet aan lokale partijen. - Foto: ANP
Wie nu de verkiezingenborden passeert, ziet een steeds bonter palet aan lokale partijen. - Foto: ANP

Verkiezingsopkomst is serieuze zorg

In de dorpskernen en het buitengebied spelen specifieke lokale onderwerpen. De aandacht moet daar nu ook naar uitgaan. Een serieuze zorg is de opkomst. In 2014 bedroeg deze slechts 53,8%, opnieuw een ‘verbetering’ van het laagterecord.

Op boerenvergaderingen gaat het vaak over license to produce. In de gemeentelijke politiek speelt die gunfactor een belangrijke rol. De raad stelt het bestemmingsplan vast, en bespreekt de vergunningsaanvraag.

‘Een vertegenwoordiging uit de agrarische sector in de raad of raadsfractie kan bijdragen aan kennis en begrip’

Een ondernemer heeft hierin zelf, met zijn houding, handelen en opereren, zeker een grote rol. Een vertegenwoordiging uit de agrarische sector in de raad of raadsfractie kan bijdragen aan kennis en begrip. Meer begrip leidt veelal ook tot een beter besluit.

Of anders gezegd: de raadsverkiezingen op 21 maart gaan ergens over. Het is allereerst van belang om daadwerkelijk te gaan stemmen. Ieder voor zijn eigen partij, ieder voor zijn eigen speerpunt. Dat heet democratie.

Of registreer je om te kunnen reageren.