weblog

‘Milieukeur haakt slim in, haakt teler af?’

Milieukeur zet een tandje bij, niet op de laatste plaats om supers en milieuclubs te gerieven. En de teler?

Milieukeur heeft de wind mee. Vanaf 1 maart, in de nieuwe gedaante onder de nieuwe naam ‘On the Way to Planetproof’, zal er een teeltschema staan dat het keurmerk vooral supermarktproof maakt. Dat wil zeggen: het zal zorgen voor meer gemoedsrust voor de moderne supermarkt, die geen zin heeft in stokende en porrende milieuclubs.

Tot voor kort schoten die nog te makkelijk gaten in het imago van de AH’s en de Jumbo’s. Met hun publiekscampagnes over bijensterfte en ander maatschappijverontrustend onheil, namen bijvoorbeeld Milieudefensie en Greenpeace in het verleden boeren en tuinders op de korrel. Maar sinds een aantal jaren zijn de milieuridders erachter dat het effectiever is om de retail te bestoken.

Menigte tuinders in gareel

De retail is immers de bepalende partij in de keten. Als het grootwinkelbedrijf, overtuigd door de drukzettende vindt dat het op dit of dat vlak strenger moet dan wat de wet al voorschrijft, dan heeft de tuinder weinig keuze. Voor de milieubeweging is het mooie aan het beïnvloeden van de retail bovendien dat een deal met één super meteen een menigte tuinders in het gareel krijgt.

Dat ‘gareel’ kan een nieuw ontworpen teeltschema zijn, zoals het door Albert Heijn en Stichting Natuur en Milieu in de steigers gezette TopCrop. Met een lijst van wettelijk wel toegestane, maar in dit systeem verboden chemische stoffen. Maar het gareel kan ook Milieukeur zijn.

Mooi systeem van inspraak

Welk van deze alternatieven meer of minder tuindervriendelijk is, dat is niet zomaar een twee drie te zeggen. Wel is het zo dat Milieukeur al sinds jaar en dag een mooi systeem heeft van inspraak door de deelnemende tuinders, zoals vorige week tijdens de hoorzitting weer werd gedemonstreerd. Je wilt je als keurmerk immers niet uit de markt prijzen met een onhaalbaar teeltschema.

Die vrees leeft nu wel. Er verandert immers meer dan bij vorige updates. En er komen veel tuinders bij, nu meer afnemers – al dan niet gedwongen door milieuclubs – Milieukeur als eis gaan stellen. 1 januari 2019 is daardoor voor veel tuinders een deadline. Ze hebben tussen 1 maart 2018 – als de nieuwe eisen voor Milieukeur of vanaf dan die lange naam met Planetproof erin worden vastgesteld – en 1 januari 2019 maar één of voor sommige teelten zelfs maar een half teeltseizoen om dat nieuwe teeltschema in de vingers te krijgen.

Kans voor de beste telers

Uiteindelijk is het natuurlijk ook weer een kans, met name voor de betere telers met de meeste ervaring in het zo milieuvriendelijk mogelijk telen. Wie het haalt mag blijven leveren en is toch weer wat minder makkelijk inwisselbaar voor die spreekwoordelijke tien anderen.

Wat is Planetproof voor naam?

‘On the Way to Planetproof’ om volledig te zijn. Zo gaat Milieukeur heten. Onderweg naar planeetbestendig. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Maar wat is nou eigenlijk Planetproof? Als iets waterproof is, dan kan het tegen water. Als we met Milieukeur straks planeetproof zijn, dan kunnen we kennelijk tegen de planeet. Maar moet de planeet niet bestand zijn tegen óns, in plaats van andersom? Het bekt natuurlijk wel lekker met die P’s.

Of registreer je om te kunnen reageren.