commentaar

‘Kringloopvisie Schouten ademt kerstgedachte uit’

Welbeschouwd ademt de landbouwvisie Waardevol en verbonden van landbouwminister Carola Schouten een heuse kerstgedachte uit: vrede in de land- en tuinbouw.

Iedere schakel in de keten krijgt zijn of haar rechtvaardig deel van de pot. De consument betaalt een ‘eerlijke’ prijs voor het product. Een prijs die recht doet aan inspanningen, gemaakte kosten en belasting van het milieu.

Bij bedrijven staat niet langer de kostprijs van producten centraal, maar de efficiëntie van grondstoffen. Volgens Schouten betekent deze kringloopgedachte een omslag in denken. “De boer wil richting, die geef ik nu”, zegt ze.

Kringloopgedachte zelf invullen

Mineralen circuleren op bedrijfs-, op regionaal, ja zelfs op internationaal niveau. Altijd in een kringloop. En altijd met het doel de aarde niet verder te belasten. Alleen dan stellen we onze voedselvoorziening in de toekomst veilig.

De tuinder die taken en doelen zoekt in de visie raakt toch enigszins teleurgesteld.

Echt concreet is Schouten niet. Dat wil ze ook helemaal niet zijn. “Het is uw toekomst”, zei ze in november in debat met boeren en tuinders in Driebergen. De sector moet de kringloopgedachte zelf invullen; binnen een aantal randvoorwaarden, dat wel. Schouten wil helpen, en zo mogelijk met wetgeving een duwtje in de goede richting geven.
Lees verder onder de foto

Landbouwminister Carola Schouten in gesprek met Jan Vullings, hoofdredacteur van Groenten&Fruit tijdens het debat met boeren en tuinders over haar landbouwvisie. - Foto: Koos Groenewold
Landbouwminister Carola Schouten in gesprek met Jan Vullings, hoofdredacteur van Groenten&Fruit tijdens het debat met boeren en tuinders over haar landbouwvisie. - Foto: Koos Groenewold

Kijken naar initiatieven die al lopen

Het is meteen ook een stevige opdracht voor 2019. Eind volgend jaar wil de bewindsvrouw het netje met adviezen, oplossingen en knelpunten ophalen. Zij gaat dan de uitkomsten van alle debatten in beleid vertalen.

Schouten ziet dat er al veel gebeurt. In het kerstnummer van Groenten & Fruit bekijken we enkele initiatieven, die in de loop van de week ook op GFactueel.nl verschijnen. Ze variëren van biologische bedrijfsvoering tot strakke precisiebemesting. We volgen een korte keten, en nemen een kijkje in de Verspillingsfabriek. Natuurlijk staat fossielvrije energie in dit rijtje.

Het is een willekeurige selectie uit de talrijke activiteiten die al plaatshebben, soms op eigen initiatief. Vergeet vooral ook de route niet die de glastuinbouw uitstippelt in Voorwaarts Mars naar de circulaire kas in 2030. GroentenFruit Huis zet stevig in op reststromen en op verpakkingen. Via PlanetProof liggen de maatstaven ook al hoog.

Terug naar de landbouwvisie: de toekomst zal voor iedereen anders liggen. Het is goed daarover na te denken. Centraal in die diversiteit ligt een reëel inkomen. Uiteindelijk draait het toch om de knikkers.

Namens de redactie van Groenten & Fruit wens ik u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

Of registreer je om te kunnen reageren.