commentaar

‘Grondwater wordt nog een dingetje’

De recorddroge zomer van dit jaar zal zich nog lang laten voelen. Bottleneck wordt de lage grondwaterstand in grote delen van het land.

Een actie van waterschap Rijn en IJssel maakt duidelijk hoe groot de zorgen zijn. Grondeigenaren worden opgeroepen duikers in kleine wateren af te sluiten. Zo kan het water niet wegstromen en krijgt het beter kans in de grond te zakken.

Opmerkelijk, nog maar een paar jaar geleden kreeg hetzelfde waterschap bakken kritiek toen volgens boeren te laat gereageerd was op een hoosbui in de zomer. Percelen aardappelen stonden onder water. Ook andere waterschappen nemen maatregelen in verband met de lage grondwaterstand. Zo blijven stuwen in de zomerstand.

Waterbeheer verandert compleet

Zo leidt het nieuwe klimaat tot een cultuuromslag in het waterbeheer. Vanouds houden de schappen graag zelf de regie over de waterhoogtes. Nu worden boeren en burgers er actief bij betrokken. Alle hens aan dek!

Meer dan tot nu toe wordt waterbeheer: water vasthouden in de bodem, in plaats van afvoeren. Dat is in ieders belang, de landbouw voorop. Die heeft er alle belang bij dat beregenen met grondwater mogelijk blijft. En dat is in het veranderende klimaat geen vanzelfsprekendheid meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.