Gas, stroom en steenkool goedkoper

De trend in energieprijzen is nog steeds dalend. Alleen over olie is het touwtrekken tussen de OPEC en de VS.

De zwakke prijs voor steenkool en het ruime aanbod aan LNG-gas in Europa in combinatie met de lage vraag naar gas door het milde weer zorgt ervoor dat de prijs van gas onder druk staat. Er is in de voorgaande weken een mooie daling van de tarieven gezien; momenteel blijven die op hetzelfde niveau.

Als de temperaturen in Europa bovengemiddeld hoog blijven, dan kan een koersdaling worden ingezet, omdat ook de gasbergingen redelijk vol zitten.

Gasleiding geschikt voor waterstof

De waterstofleiding van de Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het vervoer van waterstof. Hiermee wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof.

De leiding wordt nu op commerciële basis gebruikt voor transport van meer dan 4 kiloton waterstof per jaar. Het is de bedoeling dat op een later tijdstip ook waterstof naar andere bedrijven in de omgeving getransporteerd zullen worden.

Prijs elektriciteit stuk lager

De afgelopen week was de kortetermijnprijs voor elektriciteit een stuk lager dan de week daarvoor. Doordat de temperatuur hoog is voor de tijd van het jaar en er redelijk wat wind staat die voor flink wat duurzame opwek zorgt, hebben we te maken met deze lage APX-prijzen.

De langetermijnprijs schommelde de afgelopen week enigszins, maar bleef uiteindelijk redelijk stabiel. Nog steeds daalt de steenkoolprijs doordat er moeizaam steenkool kan worden getransporteerd vanwege de lage rivierstanden. Door de lage prijs is steenkool interessanter voor de elektriciteitsproductie dan aardgas.

Het meer vervuilde steenkool doet op zijn beurt de vraag naar emissierechten stijgen. Hierdoor kon de CO2-emissieprijs langzaam stijgen tot rond de € 20 per ton de afgelopen week.

Vliegtuigmotoren voor stroomopwekking

Engie Electrabel (in België) overweegt om oude vliegtuigmotoren in te zetten om elektriciteit op te wekken. Dat is een erg dure en inefficiënte manier om stroom op te wekken, maar het kan meehelpen om deze winter een energietekort te vermijden. Doordat een aantal Belgische kernreactoren niet beschikbaar is, zoekt Engie Electrabel naar extra capaciteit. Een gascentrale in Vilvoorde en 2 gasturbines van de elektriciteitscentrale van Langerlo worden opnieuw gebruiksklaar gemaakt.

Voorts komen er op verschillende plaatsen extra noodgeneratoren op diesel of gas en kan het bedrijf dus in een heel extreem geval ook turbojets aanzetten. Engie Electrabel heeft nog 9 van die turbojets, die elk jaar wel eens ingezet worden. Elk exemplaar kan snel 17 megawatt extra stroom leveren, evenveel als 8 normale windturbines op land.

Geharrewar over olie

Saoedi-Arabië wil de productie van olie verminderen om de prijs te laten stijgen, Amerika wil de productie verhogen om zo de prijs te verlagen en Rusland vertoont wispelturig gedrag. De Russische president Vladimir Poetin geeft de ene dag signalen af waaruit blijkt dat hij de productie ook wil verlagen en de andere dag geeft hij aan dat hij tevreden is met de prijs van een vat ruwe olie.

Wapenstilstand in handelsoorlog VS en China

Omdat over de toekomstige productie dus niet veel te zeggen valt, is nu de handelsoorlog tussen China en Amerika van groter belang. Onlangs hebben beide landen tijdens een bijeenkomst van de G20 in Argentinië een zogenaamd staakt-het-vuren gesloten. Het gevolg van deze rustpauze is dat Amerika de extra importheffingen, die per 1 januari opgelegd zouden worden, met 90 dagen uitstelt, om zo tot overeenstemming te komen over de handelsbetrekkingen.

De eisen van Amerika zijn verder onveranderd en het is daarom niet te verwachten dat er overeenstemming wordt bereikt tussen beide landen. Beleggers reageren wellicht te overmoedig op het staakt het vuren, ze zijn bij het openen van de beurs weer aan het inkopen geslagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.