commentaar

‘Geen weersextremen in 2019’

Laten we hopen op een ‘normaal’ 2019. Geen ijskoud voorjaar, geen gortdroge zomer of kletsnatte herfst.

In 2020 dan? Liever ook niet natuurlijk! Maar dan geeft een aantrekkelijke brede weersverzekering wellicht rugdekking.

Lagere premie

Want wat is er aan de hand? Staatssecretaris Menno Snel van Financiën meldde vorige week aan de Tweede Kamer dat hij de assurantiebelasting op de brede weersverzekering wil schrappen. Goed nieuws. Voor boeren en tuinders betekent deze vrijstelling een vermindering van de premie van ongeveer 60%. Dit is interessant, want juist die belasting maakte de verzekering in de praktijk onbetaalbaar.

LTO Nederland heeft steeds felle kritiek geuit op de assurantiebelasting, gesteund door de politiek. Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Kamer vroegen CDA en SGP nog om een voorziening.

‘Ongeoorloofde staatssteun’

Toch is het nog geen gelopen race. Staatssecretaris Snel moet eerst overleggen in Brussel. Punt is dat Nederland met Brussels geld maximaal 65% subsidie geeft op de premie voor de brede weersverzekering.

Het is logisch dat LTO Nederland pleit voor afschaffing met terugwerkende kracht

Vrijstelling van assurantiebelasting zou weleens als dubbele steun kunnen worden gezien, en dan valt al gauw de term ‘ongeoorloofde staatssteun’. Snel verwacht dat hij hier pas in 2019 duidelijkheid over krijgt. De vrijstelling kan daarmee pas in 2020 ingaan! Dit is een forse tegenvaller. Het is dan ook logisch dat LTO Nederland pleit voor afschaffing met terugwerkende kracht.

Effect op voorwaarden en premie

Er is nog een ander addertje onder het gras. Een verzekering zonder belasting kan effect hebben op voorwaarden én premie. Immers, meer ondernemers kunnen en zullen straks een verzekering afsluiten. In totaal is voor de jaren 2019 en 2020 € 34 miljoen subsidie beschikbaar. Dit bedrag wordt met meer deelnemers niet groter. De pot moet gedeeld worden. En na 2020 geldt een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De vraag is hoeveel geld Brussel daarin uittrekt voor de weersverzekering.

Risico inschatten

Voor de tuinbouw komen naast de langere teelten als prei, broccoli en spruiten nu ook kortere teelten in beeld. Dat is aantrekkelijk. Natuurlijk moet iedere ondernemer zijn risico inschatten. Die afweging zal in risicogebieden een andere zijn dan in laag-risicogebieden.

Maar eerst 2019. Geen weersextremen alstublieft!

Of registreer je om te kunnen reageren.