‘Asbestverbod mag geen lege huls zijn’

De gevaren voor de volksgezondheid zijn te groot om de asbestproblematiek lichtvaardig te beoordelen.

Het is terecht dat het kabinet er zwaar op inzet om asbestdaken te saneren. Het bouwmateriaal, dat tot in de jaren tachtig in praktisch alle gebouwen werd toegepast, staat inmiddels in het rijtje stoffen waarvoor het verdomhoekje is vrijgemaakt.

Sluipmoordenaar

Asbest is een sluipmoordenaar. Met name in Oost-Nederland zijn er weinig agrarisch families die niet in hun omgeving te maken hebben met een geval van asbestkanker. In sommige gevallen slaat de verslindende ziekte meermaals toe binnen een gezin.

Daarmee is genoeg gezegd over de noodzaak om asbest definitief uit te bannen. Daarover mag geen discussie meer zijn

Het zijn de asbestvezels die gevaar opleveren. De verwerende asbestdaken laten na verloop van tijd zulke vezels los. Daarmee is genoeg gezegd over de noodzaak om asbest definitief uit te bannen. Daarover mag geen discussie meer zijn.

Meer stimulering vanuit overheid nodig

Maar tot het onhaalbare kan niemand worden gedwongen. Als de overheid een verbod invoert op een datum die zelfs met de beste wil van de wereld niet is te realiseren, is de regel niet meer dan een lege huls. De overheid moet knelpunten helpen oplossen. Dat kan door innovatieve saneringsmethoden te stimuleren, maar ook door extra geld uit te trekken voor sanering. De aanjaagsubsidie moet er toe bijdragen dat het verbod daadwerkelijk inhoud heeft, op het moment dat de wet ingaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.