weblog

Heeft teler baat bij fuserende plantenkwekers?

Plantenkwekerijen Grow Group, Leo Ammerlaan en Van der Lugt willen per 2018 fuseren. Plantise wordt de naam.

Met zo’n 55 hectare aan glas wordt de nieuwe groep een van de grootste plantenkwekers in Nederland. De fusieonderneming, zo stellen de drie bedrijven met het optimisme dat verse fusiepartners altijd kenmerkt, zal beter kunnen inspelen op marktontwikkelingen, benodigde expertise, kennisdeling en hogere kwaliteitsnormen vanuit een efficiënte schaalgrootte, scherpere inkoop en met ambities voor verdergaande internationalisering en ontplooiingskansen voor medewerkers.

Minder keuze

Een fusie van toeleverende bedrijven betekent voor de tuinders echter minder keuze. Minder concurrentie tussen de plantenkwekers betekent ook minder druk op de prijs, die de tuinder in rekening wordt gebracht voor de jonge groenteplantjes.

Meer investeringsruimte

Aan de andere kant is daar de vraag welke overwegingen er achter de fusieplannen liggen. Een aantal magere jaren in de groenteteelt is ook de toeleverende bedrijven niet in de koude kleren gaan zitten. En als de rendementen niet overhouden, dan is er ook weinig ruimte om te investeren in kwalitatief het beste plantmateriaal. Eén sterke nieuwe partij, die de optelsom is van de expertise en specialisatie van drie afzonderlijk misschien niet optimaal presterende bedrijven, dat kan wel degelijk voor de tuinder winst opleveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.