commentaar

830 bekeken

Gezonde plant moet centraal staan

We zijn er best trots op: Nederland gidsland. Toch is er geen reden om achterover te leunen.

We zijn er best trots op: Nederland gidsland. De innovatiekracht, het drieluik onderwijs-onderzoek-voorlichting, onze mentaliteit en handelsgeest brachten ons in deze toppositie. Het resultaat is daar: een breed pakket aan vrucht- en bladgewassen, hoogproductief, jaarrond, duurzaam, veilig en smaakvol.

Vernieuwingsslag nodig

Toch is er geen enkele reden om achterover te leunen, waarschuwen Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Sterker nog, er is een vernieuwingsslag nodig in de voedselproductie om de groeiende wereldbevolking duurzaam te kunnen voeden. De sector moet meer gebruik gaan maken van nieuwe kennis en slimme technologie.

In hun rapport NL Next Level doen zij het nieuwe kabinet drie investeringsvoorstellen. Het project ‘Healthy plants, healthy planet’ behelst een totaal andere benadering van de productie. De topsectoren spreken zelfs van een kantelpunt. Een gezonde plant moet centraal staan. Het huidige systeem van een kwetsbaar evenwicht, waarbij kleine veranderingen tot ziektes en plagen leiden, is op lange termijn niet houdbaar. De afhankelijkheid van gewasbescherming is te groot. De plant moet weerbaarder worden. Bijsturen met chemie is soms nodig, maar dan met minimale inzet.

Maatschappelijke acceptatie

In de optiek van de topsectoren kunnen met moderne technieken de goede genen worden opgespoord en ingekruist. Er is meer aandacht nodig voor micro-organismen in de bodem die de weerbaarheid van de plant kunnen vergroten. Ook nieuwe teeltconcepten, toepassing van data en precisiecorrectie gelden als bouwstenen.

Nog los van de ‘groene’ noodzaak om de huidige teeltwijze aan te passen, leidt deze ‘kanteling’ ook tot meer maatschappelijke acceptatie. Emissie- en residuvrij, gezonde bodem en biodiversiteit zijn in deze optiek Nederlandse exportkansen.

Prijskaartje

Aan het project hangt een prijskaartje: € 1 miljard , waarvan € 100 miljoen uit de staatskas. Over 10 jaar betalen de investeringen zich terug. Volgens de opstellers hebben duurzame producten een meerwaarde. De waarde moet tot uiting komen in een meerprijs of andere verdienmodellen. Voorwaarde is verder dat de maatschappij nieuwe technieken accepteert, en overheden regels aanpassen.

Kortom, een serieuze wens richting kabinet. Wel een met visie, en met het oogmerk om in 2030 nog steeds gidsland te zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.