weblog

1 reactie

‘Fiscale boerenprivileges onder druk’

Geen enkele sector is er zo goed in geslaagd aftrekposten en vrijstellingen binnen te slepen.

Er is geen belasting of er is wel een uitzondering voor boeren en tuinders. Geen enkele sector is er in de loop der jaren zo goed in geslaagd allerlei aftrekposten en vrijstellingen binnen te slepen. Denk aan de landbouwvrijstelling in de winstbelastingen, de cultuurgrondvrijstelling in de onroerende zaakbelasting, de vrijstelling in de energiebelasting voor tuinders, de vrijstellingen in de overdrachtsbelasting en de specifiek voor de agra-sector ontwikkelde rekenmodule ‘waarde going concern’ in de Successiewet.

Enige jaloezie op fiscaal snoepgoed

En het zijn geen kleine bedragen waar het over gaat. Alleen al de landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting staat voor € 1,3 miljard in de boeken. Er wordt dan ook door het overige mkb met enige jaloezie gekeken naar al dit fiscale snoepgoed.

En verreweg de meeste fiscalisten zijn van mening dat er geen enkele rechtvaardiging is voor al deze gunstige regelingen. Maar is dat dan een reden om al deze faciliteiten voor deze – voor de Nederlandse economie van groot belang zijnde – sector zomaar af te schaffen? Ik vind van niet.

Meeste vrijstellingen hebben betrekking op grond

Verreweg de meeste fiscale vrijstellingen hebben betrekking op landbouwgrond. En dat is een uniek bedrijfsmiddel. Grond slijt niet, er kan niet op afgeschreven worden en blijft van generatie op generatie in een landbouwbedrijf in gebruik. Heel wat anders dan bedrijfsmiddelen die op den duur verdwijnen en ten laste van de winst komen. Landbouwgrond is een bijzonder bedrijfsmiddel en dat daar dan bijzondere fiscale regelingen voor bestaan, vind ik niet zo vreemd.

De vrijstellingen liggen echter wel onder vuur en worden met grote regelmaat ter discussie gesteld. En nieuwe gunstregelingen voor de landbouwsector zullen helemaal niet snel meer ingevoerd worden. Als een kabinet dat al zou willen, dan wordt het waarschijnlijk direct geblokkeerd door het Europese Staatssteunverbod.

‘Iedere uitzondering op de hoofdregels in de omzetbelasting levert heel veel vragen en problemen op’

Aan de uitzonderingspositie van de land- en tuinbouw wordt geknabbeld. Zo wordt bijvoorbeeld de landbouwregeling in de omzetbelasting per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat vind ik overigens een prima zaak. Slechts een minderheid van de agrarische ondernemers maakt gebruik van deze vrijstelling en het financiële belang is ook niet groot. Iedere uitzondering op de hoofdregels in de omzetbelasting levert heel veel vragen en problemen op. Met als gevolg tig besluiten om ongewenste effecten te repareren. Afschaffen is een echte administratieve lastenverlichting die ik alleen maar toejuich.

Extra financiële lasten voor agro-sector

Maar dat wil niet zeggen dat alle vrijstellingen voor de agro-sector zomaar afgeschaft moeten worden. Alleen al de extra financiële lasten voor deze belangrijke sector zijn een zwaarwegend argument om de vrijstellingen in stand te laten. Maar dat er op den duur verder gesnoeid gaat worden in al het agro-fiscale snoepgoed, lijkt mij geen voorzichtige conclusie.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Het "fiscale snoepgoed" is bedoelt om een sector te stimuleren goedkoop en goed voedsel te produceren. Dit komt niet ten bate aan de sector maar aan de consument. Het aantal boeren en tuinders dat van deze regelingen gebruik kan maken is nog nooit zo snel afgenomen als sinds de invoering van deze fiscale subsidies. De consument heeft nog nooit zo weinig betaald voor zijn voedsel. De uitgaven voor voedsel zijn afgenomen tot 8% van het inkomen. Er zijn landen waar dit 75% is. Daar hebben ze geen fiscale stimulering of subsidie.

Of registreer je om te kunnen reageren.