commentaar

‘Verheugende innovaties in waterbeheer’

Een ware innovatieslag is gaande rond waterbeheer. Allerlei nieuwe vormen van watermanagement duiken op, met fancy namen als onderwaterdrainage, regelbare of peilgestuurde drainage (nu al in fase 3.0!) en drukdrains.

Deze innovaties bieden oplossingen voor problemen op het gebied van bodemdaling, droogte én wateroverlast, uitspoeling van nutriënten en oxidatie van veen.

Het is eigenlijk gek dat in Nederland-polderland met zijn lange traditie van watermanagement nu pas al deze doorbraken plaatsvinden. Misschien was een dwingende reden nodig, zoals de klimaatverandering en de achteruitgang van de natuur.

‘Kriskras door het land wordt de waterinfrastructuur onder handen genomen’

Hoe dan ook, het effect is dat kriskras door het land de water-infrastructuur in de landbouw onder handen genomen wordt. Zo wordt in Limburg hard gewerkt aan regelbare drainage voor iedereen, tegen droogte én overstromingen, terwijl in het Groene Hart verfijnde onderwaterdrainage wordt beproefd om de veenweiden te behouden. Maar ook in Drenthe is beweging; ook daar gaat het om peilgestuurde drainage die boeren veel meer armslag geeft, zonder risico voor de natuur.

Het oude model waarin het waterschap alle touwtjes in handen heeft, voldoet niet meer

Dit gaat om meer dan alleen techniek. Boer en waterschap moeten ook anders gaan samenwerken. Het oude model, waarin het waterschap alle touwtjes in handen heeft, voldoet niet meer, de landgebruiker krijgt meer eigen inbreng. Dit vraagt om vertrouwen van beide partijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.