laatste update:23 mei 2016

'Brexit is niet in belang van boeren en tuinders'

Albert Jan Maat en Koert Verkerk
De Europese Unie heeft een meerwaarde voor de land- en tuinbouw. Ook voor Britse boeren en tuinders, betogen Albert Jan Maat en Koert Verkerk van LTO Nederland.

Op 23 juni gaat het Verenigd Koninkrijk naar de stembus. Burgers mogen zich dan uitspreken over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie. Peilingen gaan momenteel nek aan nek, de uitkomst is zeer onzeker.

Een recente peiling via de website van het Britse vakblad Farmers Weekly laat zien dat 66% van de Britse boeren vóór een zogeheten Brexit is, een vertrek uit de Europese Unie. Meest genoemde reden is dat wetgeving van de EU te strikt zou zijn. Daarnaast spelen discussies over migratie en 
financiën mee.

Ver-van-mijn-bed-show

Een Brexit mag voor Nederlandse boeren en tuinders een-ver-van-mijn-bed-show lijken; een vertrek kan wel degelijk gevolgen hebben. Vergaat de wereld wanneer de Britten uit de EU stappen? Nee hoor, een dag later zullen Nederlandse boeren en tuinders gewoon weer aan het werk gaan. Aardappelen en tomaten blijven groeien; kippen, koeien en varkens zullen gehouden en verzorgd blijven worden zoals voorheen. Maar daar zit ook niet het venijn. Het venijn zit verderop in de keten. Onze agrarische producten worden verwerkt, gaan de handel in en zullen ergens worden afgezet. En wat blijkt dan? Opeens is de Europese interne markt (met een vrij verkeer van goederen) gekrompen met 64 miljoen consumenten; óók voor Nederlandse boeren en tuinders. En dan zullen Nederlandse boeren en tuinders de gevolgen van een Brexit gaan voelen.

Gevolgen voor Britse landbouw

De Britse boerenbond (National Farmers Union) heeft het LEI, onderdeel van Wageningen Universiteit, gevraagd om in kaart te brengen wat een vertrek van de Britten uit de EU zou betekenen voor de Britse landbouw . Het onderzoek beschrijft verschillende scenario’s, maar echte duidelijkheid kan niet gegeven worden. De vraag blijft namelijk: hoe zal het Britse landbouwbeleid er uitzien ná een vertrek uit de Unie? Welke handelsakkoorden gaat het Verenigd Koninkrijk sluiten? Welke regels gaat de Britse overheid hanteren? Deze onzekerheid maakt het lastig om een goed debat te voeren.

Protectionistisch beleid

Ook wij horen regelmatig de opmerking dat Nederland uit de EU zou moeten stappen. Argument daarbij is dat Nederland dan een protectionistischer beleid kan gaan voeren voor de land- en tuinbouw. Wanneer er geen concurrentie is, en dus geen producten van elders worden ingevoerd, verdienen Nederlandse boeren en tuinders méér aan de producten die ze maken. Maar die benadering gaat slechts op voor één op de drie Nederlandse boeren en tuinders. Tweederde van de producten die agrarische ondernemers maken, gaan nu nog de grens over: inclusief markten die bij een vertrek uit de Unie voor ons gesloten zullen worden. Daarnaast is het maar zeer de vraag of de Nederlandse politiek de boeren en tuinders alle ruimte gaat geven om vrij te ondernemen, dus met veel minder regels. Bovendien zou een meer protectionistisch beleid haaks staan op de keuzes die Nederland de afgelopen veertig jaar heeft gemaakt: van min of meer beschermde en afgeschermde markt naar een vrij en open handelsverkeer. Een strategie die Nederland de afgelopen decennia veel welvaart heeft gebracht. Bovendien: mondiaal is de trend eerder méér handel en samenwerking, dan minder handel. Wegkruipen achter Nederlandse gordijnen, zal die trend echt niet keren.

Stem tegen vertrek uit de Europese Unie

Voor de Britten wordt het vooral een kwestie van afwegingen maken. Geloof je als Britse boer of tuinder dat de nationale overheid na een vertrek uit de Europese Unie bereid is om ruim 
€25 miljard (!) te betalen aan directe betalingen en aan plattelandsbeleid? Geloof je dat de regels voor dierenwelzijn, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, natuur en milieu minder zullen worden na een vertrek uit de Europese Unie? Geloof je dat de grote internationaal opererende bedrijven die de producten van de Britse boeren en tuinders verwerken en investeren in productontwikkeling en agrarische infrastructuur in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zullen blijven? Geloof je daar in, dan is een vertrek uit de Europese Unie aan te raden. Maar wij zien dat niet gebeuren.
Daarom zou ons advies aan de Britse boeren en tuinders luiden: stem op 
23 juni tegen een vertrek. Eenzelfde 
advies geeft de Britse boerenbond aan haar leden. Want de Europese Unie heeft meerwaarde voor de land en tuinbouw. Ook voor Britse boeren en tuinders.

Albert Jan Maat is voorzitter van LTO Nederland. Koert Verkerk is beleidsmedewerker Internationale Zaken bij LTO Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.