commentaar

Een gemiddeld topjaar met enorme verschillen

De inkomensramingen liegen er niet om. Wageningen Economic Research (het vroegere LEI) registreert mooie cijfers over 2016.

Glasgroentenbedrijven sluiten af met - opnieuw - een historisch inkomensniveau. Volgens de rekenmeesters bedroeg dit over 2016 gemiddeld €313.200 per onbetaalde arbeidsjaareenheid, een economisch begrip voor ondernemer mét meewerkende gezinsleden. Weliswaar lag dit vorig jaar nog ietsje hoger (€342.200); maar wie herinnert zich de magere jaren daarvoor niet? In 2014 voerden termen als bodemprijzen, crisis, boycot, McKinsey de boventoon. Zij zijn misschien wat weggeëbd; de noodzaak om te herstructureren blijft onverkort aanwezig.

Iets minder, maar bovengemiddeld

De vollegrondsgroentebedrijven doen het met €52.400 ook ietsje minder dan in 2015, toch is dit inkomen ook ruim boven het vijf-jaargemiddelde. In de fruitteelt is de situatie omgekeerd: iets herstel naar €30.200, maar nog wel steeds veel te laag.

Grote verschillen

De verschillen in bedrijfstypen, alsook tussen bedrijven binnen dezelfde tak zijn zeer groot. Telers in de omgeving van Someren hebben heel andere uitkomsten. De hoogte van het inkomen per bedrijf heeft buiten deze calamiteit alles te maken met de financiële positie, bedrijfsomvang, bedrijfsopzet en natuurlijk de prijzen. WER merkt terecht op dat bij al die punten ook vakmanschap en ondernemersschap een rol speelt. Hier valt ook de term marktstrategie. Hoe breng ik mijn product aan de man, en verdien ik daar het best aan?

Consument kiest anders en is wispelturig

'Man' staat hier voor consument. Nu is er niks zo ingewikkeld als de psyche van die consument. Marketeers werken zich een slag in de rondte om er grip op te krijgen. Ons gedrag in de winkel kan maar voor hoogstens 40% worden verklaard uit bewuste intenties, vertelt sociaal-psychool Marleen Onwezen in het kerstnummer van Groenten&Fruit. De spagaat kassabon en stembiljet. Voor het winkelschap kiest de consument vaak anders dan hij zegt te doen. Hij is wispelturig ook: de ene dag is het bulk, het volgende moment haute cuisine.

Ronduit ingewikkeld allemaal, maar zeker ook uitdagend voor de ondernemer om hier op in te spelen. Diegene die het lukt, zit net wat lekkerder in zijn vel.

Of registreer je om te kunnen reageren.