weblog

'Mes in overlegstructuur lobby tuinbouw'

De Greenport Holland organisatie moet op de schop, vindt Sjaak van der Tak, zelf voorzitter van Greenport Holland overheden (niet te verwarren met Greenport Holland bedrijfsleven en regionale Greenports).

Al die overlegfora en –platforms passen niet meer, vindt hij. Het zou één organisatorische samenwerking moeten zijn, met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden onder één noemer.

Hij doelt dan niet op een nieuwe productschapsorganisatie, want Greenport is vooral een lobby-organisatie. Onder voorzitterschap van Loek Hermans werkt Greenport Holland (bedrijfsleven) nu aan visievorming, belangenbehartiging en lobby op vier hoofdthema's: ketenborging, markt, mededinging & intellectueel eigendom en plantgezondheid. Het is de club waar organisaties als LTO en GroentenFruit Huis gezamenlijke lobby-agenda's bepalen, naast hun eigen lobby-agenda overigens. Greenport Holland heeft echter aan kracht ingeboet, doordat het thema markt is overgenomen door Veerman, net als het thema mededinging en GMO.

De club van Van der Tak, Greenport Holland overheden is eerder juist ontstaan op advies van de commissie Nijkamp. Er zijn dus twee Greenportorganisaties en een boel regionale. Van der Tak ziet ook dat provincies een Europese lobby-agenda gaan voeren. Er is daar duidelijk een verandering gaande met een Randstadaccent.

Bundelen

Tijden veranderen en meningen. In een reactie zegt Van der Tak's woordvoerder. "De strekking van zijn oproep is dat het raadzaam is dat de diverse overlegstructuren de krachten bundelen, en toewerken naar samenwerking in een overkoepelend overlegorgaan."

Greenport Holland bedrijven laat weten dat de uitspraak voor rekening komt van Van der Tak zelf. Er is een veelheid aan overlegplatforms, maar die hebben allemaal een eigen functie. Zo hebben de regionale Greenportorganisaties als Westland, Aalsmeer, Noord-Holland Noord een duidelijke regionale rol. Alles samenvoegen zou efficiëntie winnen, maar ook aan daadkracht verliezen.

De burgemeester van gemeente Westland prijst de Greenportgedachte waar hij kan. Het lijkt er soms op dat alleen al de Greenport Westland/Oostland de wereld kan voeden.

Ministerie

Dat hij de tuinbouw een belangrijke rol toedicht, blijkt wel als hij voorstelt zo'n landelijke lobby-organisatie onder een 'ministerie van voeding, tuinbouw en agrosector' te laten acteren. Dat zou pas een rigoureuze wijziging zijn. Nu valt de tuinbouw onder het ministerie van Economische Zaken.

Of registreer je om te kunnen reageren.