weblog

Nuancering brengt ons verder!

In de Nederlandse poldercultuur gaat het vaak om het ‘grijze midden’, om de weloverwogen tussenoplossingen en om nuancering van al te stellige opvattingen.

Wij houden niet van zwart of wit en polderen daarmee echte beslissingen naar de toekomst. De PvdA blijkt niet voor eeuwig tegen de JSF en de VVD stemt in met liberaal nivelleren. Het is eigenlijk een proces van ‘trial and error’. Maar de maatschappij lijkt steeds meer behoefte te hebben aan eenduidigheid, richting kiezen, één koers varen en daar niet meer van afwijken.

Het is als ondernemer belangrijk om te navigeren naar een duidelijke stip aan de horizon, een eindbestemming die je zorgvuldig hebt gekozen. Vervolgens richt je je bedrijf zo in dat alle bedrijfsactiviteiten bijdragen aan het bereiken van de  eindbestemming. Strategisch ondernemerschap!

Toch lijkt de glastuinbouwsector groot te zijn geworden door het proces van ‘trial and error’ en het continu aanbrengen van nuanceringen, dat heeft immers ook aan de basis gestaan van de hoogwaardige technologie- en organisatiegraad van het glastuinbouwcluster. We moeten daarom ook een zeker evenwicht bewaren in onze benadering van vraagstukken en blijven ‘uitproberen’, want met een ramkoers kan ook veel schade worden aangericht. We hebben niets aan tweedeling in kampen die expliciet voor of tegen bepaalde zaken zijn; zoals aardwarmte, GMO-subsidie, areaaluitbreiding, online verkoop van bedrijven, opheffen PT, sale-and-leaseback constructies etc.

Aardwarmte hoeft geen onderwaardering van de WKK te betekenen. GMO-subsidie kan aan innovaties bijdragen en hoeft geen marktverstoring te impliceren. Online verkoop van bedrijven kan bijdragen aan het in beweging krijgen van de markt en sale-and-leaseback constructies kunnen een zinvolle financieringsvorm zijn. We zijn wellicht geneigd om in de hevige strijd om rendementsbehoud een stok te zoeken om mee te slaan, maar een open vizier en zorgvuldige afweging van alle mogelijkheden die je als ondernemer kunt kiezen, hoeven geen vervaging van die stip aan de horizon te betekenen, maar bieden je juist meerdere en mogelijk ook kortere routes hiernaar toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.