weblog

Fabels over effect schaliegas op gasmarkt

Is het niet op een (tuinbouw)verjaardag, dan is het wel in een (vak)blad, maar regelmatig komen mij tuinbouwzaken ten gehore of onder ogen waarbij ik denk: Hè, hoe kan dat nou? Bijvoorbeeld over schaliegas.

Kortgeleden publiceerde het CBS de eerste peilingen voor wat betreft het tuinbouw areaal 2013. En wat was de uitkomst? Tomaten ruim 70 hectare erbij, paprika gelijk gebleven en komkommer een zeer lichte krimp. Deze cijfers kwamen voort uit de Meitelling van het instituut. Hè, hoe kan dat nou? Iedereen kent om zich heen wel een paprika tuinder die niet meer door mocht of kon, zelfs DE tuinbouwbank zegt dat er relevant gekrompen is en het CBS komt met déze cijfers. Of zouden we dat net zo moeten zien als eerdere publicaties, de kleine lettertjes moeten lezen? Zoals vorig jaar de melding dat de tuinbouw sinds 1995 vrijwel tweemaal zoveel energie gebruikte. Een schreeuwende kop, maar geen enkele verwijzing naar hoeveelheid gas per kilo product. Want dát is sinds diezelfde tijd ongeveer gehalveerd. Maar met zo’n kop boven een artikel zet Den Haag meteen weer vraagtekens bij de tuinbouw.

De verwachting is dat de economie vanaf volgend jaar weer voorzichtig zal aantrekken, tenminste als u en ik en onze bijbehorende bedrijven weer eens een nieuwe auto kopen of ons spaargeld uitgeven. Aldus onze eerste minister. Die overigens zelf rondrijdt in een privé auto van ruim 10 jaar oud. Maar helaas heb ik door alle bezuinigingen, lastenverzwaringen en verminderde subsidies een erg laag saldo op mijn spaarbankboekje. Om tóch gehoor te geven aan de oproep van onze Mark toog ik gehoorzaam naar de bank en stelde voor een nieuw tuinbouwbedrijf op te richten, ergens grond te kopen en aan de slag te gaan. Net op het moment dat ik mijn plannen wilde uitwerken, business case wilde laten zien kortom mijn bedrijfsplanning aan de bank wilde voorleggen zei de medewerker tegenover me: NEE. Hoe bedoelt U, nee? Gewoon, er wordt niet geïnvesteerd of gefinancierd in de tuinbouw. Bloedserieus en klaar was het gesprek. Hè, hoe kan dat nou? We moeten toch investeren om de economie aan de gang te krijgen?

En het gerucht ging over de gasprijzen voor de toekomst. Een adviseur die soms graag eens een dolkstootje uitdeelt, schijnt enkele tuinders te hebben ingefluisterd dat de gasprijs volgend jaar 10 cent gaat dalen vanwege het Amerikaanse schaliegas. Een dubbeltje! Dus nu absoluut niks vastleggen, komt vanzelf goed. Of dit werkelijk gezegd is weet ik natuurlijk niet, het kan ook slecht verstaan zijn, of opgestapeld, of aangedikt. Maar hè, hoe kan dat nou, Amerikaans schaliegas is spotgoedkoop. Laat me u voorlopig even uit de droom helpen, en kijk meteen even mee naar de gasprijzen op de TTF. Amerika zal naar verwachting over zo’n 3 jaar gas gaan exporteren, omdat dan een overschot zal gaan ontstaan. Dus nu hebben we gewoon nog te maken met de plannen van Gasterra en Gazprom voor welke prijzen ze gas willen leveren en hoe ze zo slim mogelijk met hun voorraden omgaan om de prijs hoog te houden. Want ik vrees dat die € 0,275 die nu aangeboden wordt voor de winterperiode weleens voor heel 2014 zou kunnen gaan gelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.