weblog

1 reactie

Tuinder dol op subsidie

Als u als tuinder weet wat de betekenis is van afkortingen als GMO, SDE, IRE, MEI, Vamil, Stidug, GLK, EIA, MIA, Farbo, RROG en PSI en ook weet welke nog wel en welke niet meer van kracht zijn, dan weet u ook: wij zitten tot over onze oren in de belastingcenten.

Elk jaar publiceert onze overheid een overzicht van alle gelden die Brussel doorsluist naar onze land- en tuinbouwbedrijven en –organisaties. Telerscoöperatie Coforta blijkt dan steevast de subsidiekampioen. Met in 2012 zo’n slordige 25,8 miljoen euro onder het kopje ‘Actiefondsen van producentenorganisaties’ (GMO dus) op 720 leden, incasseerde deze club 36.000 euro per tuinder. Den Haag en Brussel hangen momenteel aardig aan de rem als het gaat om al die GMO-miljoenen. Maar dat is een kwestie van uitvoering. De miljoenen blijven in beginsel voorlopig nog beschikbaar.

Maar boeren waren toch de grote subsidievangers? Zeker. En daar gaat Brussel ook wat aan doen. Boeren moeten hun geld op de markt gaan verdienen. Net zoals tuinders.

En de tuinders, die kijken reikhalzend uit naar de tuinbouwvisie van staatssecretaris Sharon Dijksma. Want de overheid moet zorgen voor eerlijke handelsverhoudingen tussen tuinders en supermarkten. De overheid (rijk, provincies én gemeenten) moet over de brug komen om verrommelde glastuinbouwgebieden weer recht te trekken. De overheid moet stoppen met premies te heffen op de lonen die we aan buitenlandse seizoenarbeiders betalen.

Alsof de overheid niet al miljarden aan de tuinbouw heeft gespendeerd, alleen al met jarenlange drukken van de gasprijs en ontheffing van energiebelasting. En volgens sommigen gaat het nog veel verder. De overheid verzuimt al decennia lang om tuinders (en al die andere milieuvervuilende ondernemers) de rekening te presenteren van alle milieukosten die ze veroorzaken. Maar ja, als je zo redeneert, dan moet er ook een hoofdelijke heffing komen op het uitademen van CO2.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Ouch, lekker scherp, van mij mag overal een streep door, maar zolang de regelingen er zijn heeft een principieel nee dank u wel negatieve gevolgen doordat niet in de lusten maar wel in de lasten gedeeld wordt. Welbeschouwd is het geen wonder dat de sector er zo slecht voor staat met zoveel subsidieregelingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.