weblog

Inspectie SZW schrikt niet van failliete telers na boete

Binnen een week werd twee keer duidelijk dat bedrijven met hun toekomst spelen als ze herhaaldelijk ondeugdelijke arbeidsconstructies toepassen, laat staan misbruik maken van personeel.

De rechter maakte het leed voor aspergeteelster José Janssen vorige week wat draaglijker en schold een deel van de boete kwijt, omdat de straf te zwaar was. Ze was immers haar bedrijf al kwijt en heeft geen inkomen. Ter illustratie; de boetes zijn inmiddels verhoogd, dus Janssen zou veel meer dan een miljoen euro boete krijgen als ze nu tegen de lamp was gelopen.

Champignonteelt- en handelsbedrijf PrimeChamp is deze week failliet verklaard, en ook hier lijkt een min of meer directe relatie met het optreden van de Inspectie SZW, al vindt die dienst dat het faillissement het gevolg is van het mislukken van overnamegesprekken. De curator stelde eerder dat alle binnenlands klanten zijn weggelopen na de slechte publiciteit rondom het bedrijf ten gevolge van de invallen.  De boetes zullen door de aanscherping mogelijk nog zwaarder zijn dan bij Janssen.  Het vooruitzicht van die last zal op zijn minst een rol gespeeld hebben bij de overnamegesprekken.

Een faillissement dus, dat riskeer je met knoeien. Precies wat de politiek wil. Een meer coulante houding als bij de oude NMA (tegenwoordig Autoriteit Consument en Markt) is er niet. Daar mag een boete voor een kartel immers niet tot een faillissement leiden. Zo’n coulante houding zou ook niet passen bij de Inspectie SZW, zegt een woordvoerder. Veel uitzendbureautjes laten zich na een inspectie failliet verklaren om na twee weken weer onder een andere naam op te duiken. De Inspectie SZW zou nergens zijn met zo’n bepaling. Dat de rechter vond dat José Janssen te hard gestraft is, zal ook geen effect hebben op de werkwijze van de inspectie. Dat kan niet, zegt de woordvoerder. Het is aan de Tweede Kamer om een boetebeleid anders in te vullen. De rechter kan in individuele gevallen een afweging maken, maar de inspecteurs dienen de wet uit te voeren.

De woordvoerder zegt nog iets bijzonders. Dat klanten van PrimeChamp zijn weggelopen, zegt iets over de ketenverantwoordelijkheid die er blijkbaar in opkomst is. Er wordt verantwoordelijkheid genomen door afnemers, is haar overtuiging. De markt laat overtreders dus ook links liggen nu. Daarmee is de harde aanpak zichtbaar geworden en mag je zeggen dat de bedoelde afschrikkende werking met beide faillissementen heeft plaatsgevonden. Daar doet een coulante rechter niets aan af.

Of registreer je om te kunnen reageren.