767 bekeken 4 reacties

Vertrouwen

Pieternel Bouwman - van Velden
Vertrouwen is het woord dat deze week opvallend vaak voorbij flitste.

Dat begon eigenlijk bij het lezen van de treffende verslaglegging door Jeroen Verheul, die zoveel mogelijk informatie naar boven haalde over de boete die de NMa uitdeelde aan telersverenigingen paprika en zilveruitjes. Zij zouden prijsafspraken hebben gemaakt. Afgezien van het feit of dit nu waar is of niet en of dit ook werkelijk kan worden aangetoond kan ik een gevoel van misselijkheid niet onderdrukken bij het principe dat de NMa hier hanteert. De klokkenluider, die natuurlijk net zo fout is als de rest, gaat vrijuit. De anderen mogen voor de gevolgen opdraaien. Dit is in mijn ogen een mechanisme dat vertrouwen in elkaar ernstig ondermijnt. 

Delen van kennis
Hoe belangrijk dat vertrouwen is bleek op de leveranciersdag van ’s lands grootste exporteur Dutch Flower Group. Daar stond ketenintegratie en samenwerken met de retail centraal. Eigenlijk ging het gewoon om het delen van kennis. De discussie bereikte een hoogtepunt met Joost Brockhoff, die de leiding heeft over de afdeling bloemen en planten bij Albert Heijn. Hij vertelde onder meer over de jongste ontwikkelingen om leveranciers inzage te geven in vertrouwelijke data. Heineken ontvangt bijvoorbeeld informatie uit de kassasystemen van AH, zodat de vrachtwagens van de biergigant niet meer naar de DC’s rijden, maar direct winkels bevoorraden. Dat scheelt eenderde van het totale frisdrankenvolume in de DC’s en heel veel kilometers.

Langdurige relaties
Dergelijke afspraken zijn de toekomst, maar onder één voorwaarde: vertrouwen, opgebouwd uit een langdurige relatie met een toeleverancier. Daartoe is een retailer wel bereid, maar dan moet die informatie niet op straat komen te liggen. Dus houdt de grootgrutter en niet zo van als leveranciers van bloemen en vers ook aan Jumbo en Plus leveren.

Aan zo’n relatie met een preferred supplier liggen meer voorwaarden ten grondslag, waarvan betrouwbaarheid en constante kwaliteit er enkele van een lange rij zijn. AH werkt bijvoorbeeld met een ‘zeven dagen mooi’ garantie. De klant krijgt zijn geld terug als die houdbaarheid niet wordt gehaald. Dat kan natuurlijk alleen als een keten klopt.

Natuurlijk was er een slimme tuinder in de zaal die opmerkte dat Heineken ook aan Jumbo en Plus levert. Uit het antwoord bleek wel dat dit te danken is aan een langdurige relatie. Heineken is een bijna niet te passeren A-merk.

De conclusie van deze leveranciersdag was dat gesloten systemen en verticale integratie zich steeds verder ontwikkelen, maar dat vertrouwen tussen de partners wel de smeerolie van dit proces is. Retailers mogen dan in de ogen van leveranciers een machtige positie bekleden, ook zij zijn slechts een intermediair tussen producent en klant. En nu maar hopen dat er geen slimmerik rond die het schaden van vertrouwen beloont.


Laatste reacties

 • no-profile-image

  Peter Jens

  Het mooie, Pieternel, is dat in speltheorie een aanpak geschetst wordt waarmee je een kennelijk vaag begrip als vertrouwen kunt operationaliseren in beleid, zelfs langjarig beleid. Deze strategie heet tit-for-tat. Partijen beginnen met vertrouwen. Schaadt een van de partijen het vertrouwen legt de ander een gepaste, geproprtioneerde sanctie toe, maar blijft vertrouwen schenken. Lees meer op http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/gevangenendilemma.htm .

 • no-profile-image

  Henric vd Krogt

  Pieternel, hoe is dit verhaal van de DFG te rijmen met de zacht gezegd wat moeizame relatie tussen retail en groentetelers? Ontbreekt het daar dan aan vertrouwen, en zo ja, hoe kan dat in de sierteelt anders?

 • no-profile-image

  Olaf van Kooten WUR/Inholland

  Ja vertrouwen komt te voet en gaat te paard zeggen we dan. Die zeven dagen garantie is een vijf dagen moii garantie van AH, maar als ik langs die bloemen loop dan zie ik al bent neck bij de onverkochte bloemen! Zo kweek je geen vertrouwen. Zo ook de ready to eat mango's bij AH, een klinkend succes omdat ze meestal echt eetrijp zijn. Andere supers willen dat nadoen, maar echt de rijpheid meten zoals Bakker Barendrecht dat doet, dat willen ze niet. Is te ingewikkeld. Dus laten ze een paar oma's in de mango's knijpen en dan worden ze ook als ready to eat verkocht. Als we er niet voor zorgen dat wat we de klant aansmeren ook echt klopt dan verpesten we de markt. Vertrouwen begint bij integriteit, doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

 • no-profile-image

  Pieternel

  Henric, het zijn twee op zichzelf staande voorvallen, waarbij het woord 'vertrouwen' de bindende factor is. In het eerste geval gaat het om vertrouwen tussen producenten en hun verenigingen. In het tweede geval het vertrouwen tussen producent en afnemer. Olaf haalt er nog een derde voorbeeld bij: vertrouwen tussen afnemer/retail en consument. Overigens haalt Peter ook een bijzonder mechanisme naar boven'tit-for-tat'.
  Het valt me op dat in deze tijd waarin de meest snelle en intelligente systemen gebouwd kunnen worden om prijs te vormen of logistiek te regelen eigenlijk hele basale menselijke omgangsvormen leidend zijn voor het slagen van samenwerking.

Of registreer je om te kunnen reageren.