weblog

599 bekeken 9 reacties

Voortrekkersrol

Door de inzet op grote schaal van Oost-Europese werknemers vervult de tuinbouw in feite een voortrekkersrol in de broodnodige flexibilisering van de Europese arbeidsmarkt.

Zonder enige medewerking van overheidswege is na lang zwoegen veel vooruitgang geboekt.

Met het uittreden van de babyboomers gaat de komende jaren veel arbeid verloren voor de Nederlandse economie. Met de werkloosheid op historisch laag niveau en de meest ernstige crises sinds de jaren dertig van de vorige eeuw kun je je afvragen waar de gekwalificeerde arbeid vandaan moet komen.

Ondertussen loopt de werkloosheid in de periferie van de EU zienderogen op met schrikbarende niveaus van 50 procent jeugdwerkloosheid. De optelsom is snel gemaakt. Helaas is er geen enkel teken dat de politiek deze beweging die broodnodig is voor de Nederlandse economie wil faciliteren.

De buitenlandse workforce zal ergens moeten verblijven, maar op alle niveaus steken overheden hun kop in het zand. De overlast die hierdoor nu ontstaat met Oost-Europese werknemers  is PVV-brandstof. Waarom is er eigenlijk geen Europees fiscaal nummer of een Europese ziektekostenverzekering? 

In plaats van vooruitstrevend actie te ondernemen en de aanpak van de arbeidsproblematiek in de tuinbouw als voorbeeld voor andere sectoren te gebruiken, houdt minister Kamp zich liever bezig met een achterhoedegevecht over tewerkstelling van een paar duizend Roemenen en Bulgaren. De media focussen  zich ondertussen op enkele misstanden die in de hand gewerkt worden door het ontbreken van politieke wil om praktische vraagstukken op te lossen.

De wissel moet om. De tuinbouw is erkend als innovatieve topsector. De tuinbouw zit in het juiste spoor ook waar het de aanpak van het arbeidsvraagstuk betreft.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Arie

  Peter, flexibilisatie houd vaak alleen maar in, werken tegen bodemprijzen waar je niet of nauwelijks iets van kunt opbouwen en wegwezen als er zich een goedkoper iemand aandient. Wat noem jij gekwalificeerde arbeid? Zeer waarschijlijk de goedkoopste oost europeaan, en wij maar zeuren dat onze afnemers ons niet voldoende willen belonen, een eindeloze cirkel. Ik ken wel een paar voorbeelden hoor van gemotiveerde goed onderlegde medewerkers die het veld mogen ruimen omdat een gastarbeider het voor de helft doet waar de ervaren Nederlander zijn kinderen niet van te eten kan geven. Wat verwacht je dat wij ook met 2 of 3 gezinnen in 1 huis gaan zitten om rond te komen?

  Arie(bedrleider)

 • no-profile-image

  Johan

  Er schijnen anders vele gekwalificeerde Nederlanders niet aan de slag te komen
  vanwege het feit dat ze te oud (40+ of zo?) zijn. Nou, en met een verhoging van de AOW
  leeftijd zouden bedrijven ook eens in die vijver moeten vissen. Kunnen ze weer dertig jaar vooruit.
  De problemen die deze immigratiegolf met zich meebrengt afdoen als een gevolg van een
  gebrek aan goede huisvesting is wel erg simpel. Ik hoef minister Kamp niet te verdedigen
  maar hij heeft terecht een punt, volgens mij. Je kan niet alleen de economische belangen
  voor ogen hebben, en je ogen sluiten voor sociale- en culturele problemen die daar bij
  komen. Over je kop in het zand steken gesproken.
  Trouwens al die verwijten van u aan de overheid en de media. Ik ben ook niet altijd even onder de indruk van wat deze instanties weten te melden, maar u zaagt wel erg makkelijk planken van dik hout. Het lijkt of u bent aangestoken door het ‘wat zijn wij toch geweldig’ - syndroom. We mogen best trots zijn op de tuinbouw maar een beetje zelfreflectie op zijn tijd kan geen kwaad. Innovatieve topsector? Het zal best,
  maar waarom hebben wij dan nog regelmatig te kampen met een negatief imago?
  Waarom zijn vele bedrijven dan nu noodlijdend? Waarom buigen we als knipmessen naar de supermarkten maar waarom dwingen we hen geen prijs af boven kostprijsniveau? Waarom klagen we over overproductie terwijl we tig hectare bijbouwen?
  Ook door de sector zijn nog wel wat wissels om te zetten, lijkt me.

 • no-profile-image

  leen

  Logisch dat Verschuren dit schrijft, dit is alleen maar om zich te verschonen van het feit dat zij zo min mogelijk willen betalen en zo veel mogelijk uit willen buiten met deze oosteuropese arbeiders.Autochtone arbeiders vinden ze immers veel te duur.

 • no-profile-image

  Peter Verschuren

  Jullie (heftige ) reactie is interessant, maar slaat op cruciale punten de plank volledig mis. Ten eerste als je mijn weblogs en reacties zou lezen, zouden jullie weten dat het mij aan zelfreflectie niet ontbreekt. Wellicht dat enige zelfreflectie voor jullie ook geen kwaad kan want de "eigen volk eerst" gedachte die in jullie reactie doorklinkt doet pijn aan mijn oren.

  De commissie Bakker heeft naar ik meen in 2006 of 2007 al gerapporteerd dat het arbeidsprobleem van de toekomst er niet 1 is van teveel werklozen, maar van te weinig gekwalificeerde mensen. Nu was dit voor de crises, maar ondanks deze crises is de werkloosheid niet of nauwelijks opgelopen in Nederland, hetgeen het gelijk van de commissie Bakker afdoende bewijst. Als we de Nederlandse bril even afzetten en de Europese op dan zien we echter een tragisch beeld van hoge jeugdwerkloosheid in de periferie oplopend tot wel 50% in Spanje. Hier zitten mensen bij die overlopen van kwalificaties. Willen jullie tegen die gekwalificeerde Europeaan zeggen, sorry maar wij geven de voorkeur aan een niet gekwalificeerde Nederlander? Dat is niet alleen discriminatie, maar je zet er ook de Europese economie mee op achterstand.

  Dan de tuinbouw. Wij krijgen al minstens 20 jaar mensen uit de kaartenbak toegeworpen (sorry dat dit oneerbiedig klinkt, maar daar komt het op neer), met de mededeling hier heb je ze, zoek het maar uit. Daar hebben noch deze mensen, noch de tuinbouw wat aan. De reden dat de tuinbouw al zolang in de frontlinie van een tekort aan arbeid staat heeft simpelweg te maken met het seizoensmatige karakter van de arbeid.

  Het zou dom zijn om de ogen te sluiten voor de lessen die te leren zijn uit het voorbeeld wat de tuinbouw biedt. Waarbij ook een aantal weinig fraaie lessen zitten. Het is volkomen nonsens dat een Oost-Europese medewerker minder kost. Het werken met zogenaamde constructies die ondoorzichtigheid in de hand werken wijs ik dan ook af. Toch slaagt de overheid er niet in deze uit te bannen wat weer een groot concurrentienadeel oplevert voor tuinders die uit het grijze gebied blijven en CAO loon uitbetalen.

  Ik kan nog wel even doorgaan over huisvesting, de bouw enzovoort, maar het lijkt me voorlopig wel even voldoende.

 • no-profile-image

  Johan

  Ik voel me sowieso niet aangesproken op die ‘eigen volk eerst’ gedachte, want daar
  heb ik, net als u blijkbaar, helemaal niets mee.
  Het probleem dat sector heeft met seizoensarbeid is mij zeer bekend. Ik zou ook
  een gemotiveerde Oost-Europeaan prefereren boven een onverschillige
  Nederlander. En als ik tot de 50% jeugdwerkelozen in Spanje behoorde zou ik ook
  dankbaar zijn als ik in een ander land kon werken. Maar er klopt iets niet als een gemotiveerde en gekwalificeerde 40+ niet meer aan de slag komt omdat een bedrijf
  de voorkeur geeft aan iemand uit het buitenland van vijfentwintig.
  U heeft het ook over twee soorten werknemers, geschoold en ongeschoold. De één is niets minder dan de ander maar er is wel een verschillende problematiek met vraag en aanbod.
  In uw column lijkt u alleen oog te hebben voor het economisch belang. Problemen
  van immigratie bagatelliseert u en zijn de schuld van de overheid. Dat is toch echt
  te kort door de bocht.

 • no-profile-image

  Arie

  Je hebt gelijk Johan, economisch belang is ook het enige waar dit over gaat, bij ons werken 6 nationaliteiten de meesten al 5 tot 10 jaar. Ook die mogen/moeten vertrekken omdat ze te ver zijn opgeklommen qua niveau in de CAO. De ervaren jongens er uit de nieuwe toch zeker 1 euro per uur goedkoper erin. Een ding hebben ze mee ze weten alvast dat ze zelf over een jaar of 3 ook het veld weer mogen ruimen.
  Arie

 • no-profile-image

  Peter Verschuren

  @ Arie en Johan
  Serieus bedankt voor jullie reactie, een reden om er nog eens over na te denken ;)

  Het is allerminst mijn bedoeling om een lans te breken voor ondernemers (in de tuinbouw of elders) die arbeid alleen beschouwen als een kostenpost.

  Als het bij jullie zo gaat, zoals jij het hier schrijft Arie zet ik vraagtekens bij de duurzaamheid van dit systeem omdat naar mijn bescheiden mening de focus dan teveel op de P van profit ligt en te weinig op de P van People. Ik wil hier echter ook niet gaan beweren dat een afweging kwaliteit/kosten binnen iedere gezonde onderneming soms meer gericht kan zijn op de kostenkant. Laten we gewoon eerlijk zijn als jullie een nieuwe keuken gaan kopen dan maken jullie die afweging ook.

  Toch gaat mijn blog daar helemaal niet over. Ik zal het nog eens proberen wat korter en beter op te schrijven.

  Ik voorzie dat de Nederlandse economie in toenemende mate afhankelijk zal zijn van arbeidskrachten van buiten Nederland. In de tuinbouw is dit al volop de praktijk. In plaats van daar voortdurend met een belerend vingertje naar te wijzen en hierop af te geven op een negatieve manier, is het veel productiever om deze realiteit te onderkennen en deze te faciliteren en zo nodig te corrigeren. DIt is toch ook de bedoeling van een verenigd Europa? De problemen met immigratie zijn een maatschappelijk probleem waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen, daar ben ik het van harte mee eens.

  Een paar voorbeelden die echter vanuit de politiek moeten worden aangepakt heb ik genoemd zoals een Europese ziektekostenverzekering en een Europees fiscaal nummer. Ik heb nu ieder seizoen een duimendik dossier van de aan en afmeldingen voor de verplichte aanmelding van de ziektekostenverzekering terwijl mijn medewerkers ook in eigen land (Polen) verzekerd zijn. Er moet toch gewoon een verzekering mogelijk zijn met een Europese dekking? Wat is nu het nut van ieder land z'n eigen sofinummer? Denk je dat de pensioenuitkering ooit nog die mensen kan vinden over 30 jaar? In Polen hebben ze een hele partij letters die wij niet gebruiken, als iemand 1 keer verhuisd dan is het spoor weg. Met 1 nummer spoor je iemand zo op. Gelukkig heb ik al jaren dezelfde mensen, maar vantevoren heb ik aardig wat ritjes naar Breda gemaakt om een paar sofinummers op te halen. Ik kan me niet voorstellen dat we hierover van mening verschillen.

  De medewerkers van buiten Nederland zullen ergens moeten verblijven. Nu staan de overheden van hoog tot laag met de rug naar dit probleem toe, alsof het vanzelf over gaat. Ik vind dit struisvogelpolitiek van een omvang die elke realitieiszin te buiten gaat. Ik begrijp best dat je niet vanaf dag 1 de perfekte oplossing hebt, maar dit dossier ligt er nu al tientallen jaren onaangeroerd bij. De eerste auto's hadden ook geen rem, maar men is toch gaan rijden en zo kwamen de noodzakelijke verbeteringen vanzelf boven water. Het dossier huisvesting kan niet langer op een houtje-touwtje manier worden aangepakt.

  Het enige verwijt wat ik deze minister direkt maak is de aanpak van de TWV problematiek met de Roemenen en Bulgaren. Daar wil ik helemaal niet mee zeggen dat ik sta te juichen bij het ondernemerschap van tuinders die zich afhankelijk maken van deze TVWV's Het is echter slecht beleid in mijn optiek om een reeds lang bestaand beleid plots (op het meest verkeerde moment) te wijzigen terwijl het eigenlijk nog maar een paar jaar nodig is en dan mogen de Roemenen en Bulgaren ook zonder vergunning gaan en staan waar ze willen. Ik denk dan niet alleen aan de kopzorgen van de getroffen tuinders, maar denk ook eens aan de Roemenen die hier al jaren komen en hier op rekenen. Denken jullie dat de alternatieven voor deze mensen voor het oprapen liggen?

  Een discussie is bedoeld om een probleem van alle kanten te belichten, dus nogmaals bedankt voor de reactie! Ook al zijn we het niet eens begrijp ik wat jullie zeggen ik hoop andersom ook.

 • no-profile-image

  leen

  Zo verdienen ze meer dan in de tuinbouw hoor!

  Politie rolt bende Roemeense skimmers op
  Laatste update: 9 februari 2012 08:04 info .DEN HAAG - De politie in Den Haag is via een op het oog simpele inbraak een bende Roemeense skimmers op het spoor gekomen. Dat heeft de politie donderdag laten weten.

  Foto: ANP De groep plaatste in heel Nederland skimapparatuur op pinautomaten en maakte op die manier miljoenen buit.

  Bij de inbraak in een woning verdwenen enkele telefoons maar stuitte de politie op een spoor dat naar Roemenië leidde en uiteindelijk naar de bende.


  Samenwerking

  De skimapparatuur werd door negen kleine groepjes in Nederland in winkels geplaatst. Handlangers in het buitenland plunderden vervolgens met de verkregen gegevens de rekeningen. De politie werkte in het onderzoek nauw samen met collega's in Roemenië waar vorige maand in vier plaatsen 15 verdachten werden aangehouden, onder wie zes mensen die verdacht worden van het skimmen in Nederland.

  Van twee andere verdachten is er inmiddels een uitgeleverd aan Nederland en is een andere aangehouden bij een koperdiefstal in Dordrecht.

  © ANP Print dit artikel Foto of tip bij dit bericht Trefwoorden
  SkimmersLees meer over dit onderwerp
  02/07/2011 Oplaadpunten chipknip beschermd tegen skimmen 18/05/2011 Skimmers verleggen terrein naar chipkniplader 09/05/2011 'Skimmers slaan minder vaak toe' 27/04/2011 Zes verdachten van skimmen opgepakt 21/02/2011 Politie houdt zeventien skimmers aan 30/11/2010 Skimmers en OM in hoger beroep .Reageer op dit artikel:
  Stuur door:
  Deel artikel:
  Eerdere berichten
  Vandaag
  Politie rolt bende Roemeense skimmers op
  Flat Schiedam ontruimd om brand Gisteren
  Meisje overlijdt door ongeval op A7 'Elfstedentocht komend weekeinde onmogelijk' Maxima wil Machiavelliprijs delen Problemen door ongevallen op A7 en A50 Poging tot doodslag op twee agenten Italië stopt drugssmokkel uit Nederland 'Vanavond geen beslissing Elfstedentocht' Moeder familiedrama Terwolde langer vast Allochtoon in zelfde positie scoort slechter Oud-burgemeester Moerdijk hekelt media Vijftien centimeter ijs gemeten in twee rayons Islamitische school moet 9 ton terugbetalen Weg vrij voor windpark Noordoostpolder Leerlinge (13) verwondt docente met hamer Nog steeds haperingen bij Cito OM sluit deal met huurmoordenaar Ongeluk A35 eist weer twee levens Slechte ijsnacht in Friesland Kleinere brandweerwagens in Rijnmond succes Brand legt bedrijven Grijpskerk in de as Leger veegt deel route Elfstedentocht schoon Zondag zes graden boven nul in noorden Den Haag krijgt homovriendelijk wooncomplex Kalf overleden na 'bevalling' met heftruck Medewerker kinderopvang verdacht van ontucht Ontruiming om gaslek in Nunspeet 'We beschouwen de kou als een evenement' Alternatieve route bij Hindeloopen Urk en Maastricht getroffen door stroomstoring Krakersbolwerk Vrankrijk mag toch weer open Vorst belet opening deel tunnel A2 'IJs Elfstedentocht nog nergens dik genoeg' Politie zoekt met heli naar overvaller Staphorster rijdt woning binnen Advocaat wil Ulrich D. naar Nederland halen Hoge Raad spreekt verdachte klimongeval vrij Studenten gaan een week protesteren Natuurijs klaar voor klassiekers Vanaf dinsdagavond kans op gladde wegen Dubbeldekker vast door geknapte bovenleiding Rapport Onderzoeksraad 'Moerdijk' openbaar Explosie en brand bij zetmeelfabriek Ter Apelkanaal Arrestatie in Frankrijk voor schietpartij Groningen Rotterdamse basisschool ontruimd Deel A2 dicht na dodelijk ongeval Temperatuur loopt in het weekeinde op Vader vast voor dood 5 maanden oud meisje Groep 8-leerlingen beginnen aan Cito-toets NUsport - Eredivisie
  Bijzondere verklaring Verbeek na zege AZ

 • no-profile-image

  Peter Verschuren

  Als je tijd hebt, kijk dan eens naar de aflevering van de kijker aan Z op RTL 7 van vrijdag 17-02-2012.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.