weblog

351 bekeken

Gino wil tijd winnen

Gino begrijpt dat hij het beste kan zwijgen. Als enige staat hij nog steeds op het platform.

“Wat zou meer indruk maken?” denkt hij. “Naar beneden komen en me onder het apenvolk mengen alsof ik ook maar een gewone aap ben zonder overspannen aandoende aspiraties? Of op het platform blijven staan om duidelijk maken dat het mij ernst is om apenkoning te worden? Hij besluit tot het laatste omdat hij er de voorkeur aan geeft om zo veel mogelijk in gedrag en gebaar te laten blijken wat zijn plannen en ambities zijn.

De apen hebben ongeveer een half uur nagedacht. De meesten knikken instemmend na kort met hun buuraap of buurapin te hebben overlegd. Libo neemt het woord en zegt: “ik vind het een prima advies. De commissie heeft zich uitstekend van haar taak gekweten en geadviseerd wat geadviseerd moest worden. Als wij terugkijken op de historie van onze apenkolonie bespeuren we een ontwikkeling die zowel economische, sociale als politiek dimensies heeft. Laat ik beginnen met de economische…”

Hij wordt echter onderbroken door een geïrriteerde Opposa: “Jij gaat nergens meer mee beginnen. Dat geouwehoer van jou ben ik meer dan zat. Het wordt tijd dat we onze interim-koning het woord geven.” Dan richt ze zich tot Gino: “Nou koning, wat zijn je plannen?”

De directe benadering overvalt Gino een beetje. Hij kan onmogelijk meteen een plan van aanpak formuleren. Het lijkt hem het beste om te proberen tijd te winnen. Hij richt zich op, schraapt zijn keel en roept vanaf het platform: “het komende jaar zal ik alles op alles zetten om een goed koning te zijn. Verhoging van de welvaart en het welzijn van ons allen, zullen kenmerkend zijn voor mijn koningschap. Over twee dagen zal ik met gedetailleerde plannen komen. Het lijkt me het beste dat iedereen nu rust neemt, dat hebben jullie na deze intensieve dag wel verdiend!”

Voor het eerst krijgt Gino een bescheiden applaus.

 

De moraal van deze aflevering: wordt een onderhandelingssituatie moeilijk, wordt u onder druk gezet? Probeer tijd te winnen! Dat lukt vrijwel altijd.

Of registreer je om te kunnen reageren.