webloggers

679 bekeken 9 reacties

Ronde tafel PT is een grote hoax

Ik las met heel veel verbazing het stuk in Hortinews van 25 november 2011, 'Vernederende ochtend voor PT in Tweede Kamer' bij de rondetafelgesprekken.

Zeer opvallend vond ik daarbij ook de rol van mevrouw Silvia Hellingman, een specialiste in de biologische gewasbescherming en commercieel betrokken bij Biocontrole BV. Googelen op mevrouw Helling geeft misschien een wat twijfelachtig beeld van haar. Dit is in mijn optiek een voorbeeldje en iedereen mag daarvan vinden wat hij wil. Wat mij behoorlijk bevreemdt is dat zo’n dame aan de ronde tafel zit om een mening te geven over de toekomst van het PT. Ik denk dat zij alleen maar baalt dat ze niet rijkelijk werd gesponsord in haar onderzoek voor een biologische bestrijder tegen de eikenprocessierups.  

Mijn vraag is dan ook: draagt zij ook financieel bij aan het PT? Geld binnen het Productschap wordt als eerste bijeengebracht door ondernemers en onderzoek wordt vanuit deze gelden gefinancierd. Als telers in de boomteelt het onderzoek van mevrouw Hellingman hadden ondersteund, dan had het misschien prima gekund. Het Productschap kan niet zo maar allerlei aanvragen goedkeuren en zeker niet van één commerciële partij.  

Misschien snap ik helemaal niet meer waar de Productschappen-discussie over gaat en met wie deze moet worden gevoerd. Als ik het stuk zo lees in Hortinews, dan is het in mijn ogen compleet misplaatst en draait de politiek de ondernemers een rad voor ogen. Men wil ons laten geloven dat er een eerlijke oprechte discussie plaatsvindt, maar zo zie en lees ik het zeker niet.

Ik geloof, dat in deze discussie een aantal politieke partijen absoluut niet bezig zijn voor de ondernemers en de met inrichting van een goed ondernemerslandschap, waarin een aantal collectieve zaken goed geregeld moeten zijn. Men is in mijn optiek bezig met het populariteitspolitiek. Zeg maar de 130 km per uur-politiek in plaats van goed politiek leiderschap. Van sommige partijen verwacht je eigenlijk niks anders, maar van een aantal partijen valt me dit heel zwaar tegen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Silvia Hellingman

  Voor de duidelijkheid: ik hoef geen subsidies en geen steun van wie dan ook. Ben zelf in staat om mijn onderzoeken te financieren.
  Ik ben ten aller tijd onafhankelijk. Wat daar staat in Hortinieuws is ook niet correct verwoord: ik heb alleen een voorbeeld genoemd dat ik zelf een grootschallig onderzoek met eigen middelen heb opgezet, uitgevoerd ZONDER STEUN van de PT. Ik heb zelf nooit bij wie dan ook aangeklopt voor subsidies. Mijn bezwaar is in Nederland gebrek aan innovatie en dat we te lang over doen om onderzoeken te verrichten. Ergo: ik heb geen frustratie en heb het PT of wie dan ook niet nodig. Ik heb me meer dan genoeg bewezen door innovatie in de bestrijding van tal van plagen in te voeren. Mij is gevraagd om mijn mening vanuit de praktijk. Dat heb ik naar eer een geweten gedaan - meer niet.
  Overigens: met een aantal andere collega's doen we al enige jaren succesvolle onderzoeken ook zonder steun van PT. Dit tot tevredenheid van onze clienten.
  En nog iets: Er is een Biocontrole Onderzoek en Advies BV - dat ben ik en een Biocontrole BV - handel in natuurlijke vijanden en die zit in Hazerswoude dorp.


  Met vriendelijke groet,
  Silvia Hellingman

 • no-profile-image

  tuinder

  Nou nou, Silvia. Ik geloof dat je beter eerst drie keer had kunnen ademhalen of beter nog een nachtje over had kunnen slapen voordat je deze reactie typte. Komt in mijn ogen een beetje "agresief"over, en betwijfel of je hiermee enige sympathie opwekt. je hebt in ieder geval wel je hart gelucht, dat dan weer wel...

 • no-profile-image

  Bernadette Bijman

  Silvia is tenminste wel zo stoer om haar eigen naam onder haar reactie te zetten.

 • no-profile-image

  Theo Brakeboer

  De discussie gaat nu wel voorbij aan de vraag die Wilko oproept: draagt zij ook financieel bij aan het PT? Inspraak hoort toch uitsluitend te gaan naar degenen die dit wel doen.

 • no-profile-image

  Henric vd Krogt

  Volgens mij was het doel van het gesprek een beeld te krijgen van het functioneren van het PT. Mensen die met het PT te maken hebben kunnen daar iets over zeggen, niet alleen mensen die betalen. Die laatste categorie heeft zeker inspraak, maar zoals op deze site blijkt niet altijd een goed beeld van wat het PT doet....

 • no-profile-image

  Pieternel

  Wat Wilko - denk ik – wel duidelijk constateert is de houding van sommige politieke partijen ten opzichte van inrichting van een gezonde sector. Het lijkt er meer om te gaan snel te scoren en je gelijk te halen. En helaas zijn er ook heel veel afdrachtplichtigen die hard schreeuwen zonder zich inhoudelijk goed te informeren. Ik ben een buitenstaander, maar ik constateer dat ondernemers in de begeleidingscommissies van onderzoeksprojecten als Samenwerken aan Vaardigheden en Het Nieuwe Telen enorme sprongen vooruit maken in kennis en dat is te danken aan de interactie tussen onderzoekers en praktijk. Inbreng van collectieve gelden voor dergelijke projecten is natuurlijk noodzakelijk, anders verdwijnen dergelijke waardevolle sessies achter de coulissen.
  Hoe leg je dat uit aan mensen die niet willen luisteren?

 • no-profile-image

  jacco vooijs

  Beste Sylvia,

  terecht jouw reactie, jammer dat je niet door hebt dat je gebruikt bent om aan te geven dat de sector zonder een PT kan. Als ik jou was zou ik de persoon die jouw heeft uitgenodigd eens hartelijk bedanken.
  De sector is er niet bij gebaat dat een PT wordt afgeschaft en daar heb jij nu wel aan meegewerkt.

 • no-profile-image

  Hans de groentechef

  Het PT begint steeds meer op Saab te lijken, ze zijn er wel maar produceren niet meer. Elke dag weer de verhalen van zullen ze het redden of niet. Het moge duidelijk zijn dat het vertrouwen in het "merk" PT op een dieptepunt terecht is gekomen , zeker als ik uit de praktijk veel geluiden hoor dat het PT weer snel met een heffingsinhaalslag bezig is, bij sommmige tuinders 3 jaar naheffing in één jaar, nota bene in zo 'n crisisjaar als dit. Dat spoort toch gewoon niet !! . Misschien dat de heer Múller (Spyker) of een paar chinezen (NR 19 met sambal graag) uitkomst kunnen bieden voor het PT. Ik wil aangeven dat de verdeeldheid zo groot is in de sectoren dat bestaandsrecht en opzet in de huidige situatie niet houdbaar is. Deze discussie is nu al enkele jaren aan de gang en ik begin toch wel een beetje een PT burn-out te ontwikkelen (beeldvorming).

 • no-profile-image

  Silvia Hellingman

  ik herhaal wat ik zei in de tweede kamer: ik ben voorstander van een collectief orgaan van de sectoren, maar niet een die door de overheid is opgelegd. Belanghebbende partijen moeten het zelf kunnen regelen, zonder dat er extra gelden naar de overheid gaan. Ik heb in de discussie een voorbeeld genoemd: als men een buurt feest wil organiseren, dan gaat men bij elkaar zitten en dat is dan snel geregeld. Ik draag inderdaad niets aan PT en ik ben inderdaad niet gerechtigd om een uitspraak te doen in dit kader. Ik kreeg een uitnodiging om mijn mening te geven. De bedrijven in nederland zijn mans genoeg (of beter gezegd sectorgewijze) zelf iets collectiefs te organiseren - dus geen bemoeienissen van de overheid. Dan blijft het flexibel.
  Ik heb niet eerder gereageerd omdat ik voor mijn werk 6 weken in Spanje verblijf en nu pas een in staat ben om deze discussie te lezen.
  Ik wens jullie allen veel succes en ik heb niet de intentie om wie dan ook te kwetsen. Ik herhaal alleen mijn mening dat er weinig innovatie in de plaagbestrijding plaatsvindt in Nederland. Het klimaat verandert zo ook insecten en hun gedrag. Ik zie met lede ogen de problemen toenemen waardoor de Nederlandse kweker voor meer kosten komen te staan. Vergeet niet de uitheemse insecten die dagelijks Nederland binnen komen. We hebben geen Europees afspraak ten aanzien van invoer van plantmateriaal. Denk aan de Tuta absoluta, een plaag die ik al meer dan 35 jaar ken en de vrees al eerder heb uitgesproken dat die zal opduiken in Nederland. Dat is ook gebeurd. Van een collectieve organisatie als de PT verwacht ik dan meer actie. We zijn alleen hier curatief, maar niet preventief bezig. We hebben geen afspraken ten aanzien van vervoer van plantmateriaal naar Nederland.
  Overigens: ik herhaal datgene dat ik eerder heb gezegd: ik heb nooit bij het PT aangeklopt voor projecten en dat zal ook niet in de toekomst doen.


  groet

  Silvia Hellingman

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.