Home

Achtergrond

Grasp voor personeel wordt zichtbaarder

Arbeidsregels worden belangrijker voor de markt en overheid. Dat blijkt ook uit aanpassing van het systeem Grasp.

De arbeidsmodule Grasp van certificeerder GlobalGap raakt de bedrijfsvoering van telers. Grasp lijkt nu gewijzigd te worden. Er komen eisen voor personeel in, waar het tot dusver nog aanbevelingen waren. Tot vandaag (vrijdag 17 september) liggen de voorstellen ter inzage. Regels worden overigens op de Duitse markt ook wettelijk aangehaald. De Lieferkettegesetz zal vanaf 2023 eisen aan arbeid in de keten stellen.

Eis van doorlichten

Tot nog toe was voor het private Grasp alleen de eis dat het teeltbedrijf doorgelicht werd op een serie criteria. Dat leidde tot een score. De sector mag zich nu uitspreken over de vernieuwing met eisen. Inspraak wordt overgelaten aan de specialisten bij brancheorganisaties en mogelijk adviseurs en auditeurs. Zij schatten in waar de eventuele knelpunten voor de nieuwe criteria zullen zitten. Dat kan per teelt verschillen.

Verschillen groot

Voor de teeltbedrijven zijn de verschillen groot voor arbeid. Bedrijven met piekarbeid hebben een andere focus dan bedrijven met continuarbeid. Vooralsnog lijkt er weinig weerstand tegen de voorgestelde wijziging van vooral de systematiek van Grasp, laat GroentenFruit Huis weten. De major musts en minor musts zijn bekend van de voedselveiligheidseisen (Integrated Farm Assurance) Zo’n systeem wordt in de teelt ervaren als een model met continue verbetering, Het is eigenlijk een goed instapmodel.

Nieuw consumentenmerk

Toch is het goed nog verder te kijken waarom GlobalGap deze stap zet met Grasp naar een model met eisen. GlobalGap werkt aan een consumentenkeurmerk. Het GGN-keurmerk, dat staat voor Certified, Responible Transparant. Overgewaaid uit de sierteelt kunnen straks ook telers van groenten en fruit met dit keurmerk te maken krijgen. Het label bevestigt aan consumenten dat het product werd geteeld volgens normen voor ‘voedselveiligheid, milieubescherming, arbeidsregels en ketentransparantie’. Dit laatste betekent dat telers met een dertiencijferige code op de verpakking traceerbaar worden. Consumenten kunnen informatie over het bedrijf terugvinden; een profiel van het bedrijf dus. Voor dit GGN-keurmerk wordt Grasp dus ook geëist. We kennen het keurmerk GGN nog niet in groenten en fruit. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat het label bijgedrukt wordt op de verpakking van groenten en fruit.

Instapmodel houden

De teelt hoopt dat de eisen voor dit Grasp ook rekening houden met continue verbetering, dus een systeem met ‘major musts’ en ‘minor musts’. Daarmee wordt voorkomen dat inkopers de criteria van het huidige Grasp allemaal op eigen initiatief als eis gaan beschouwen (full compliance). Dat is namelijk geen instapmodel met continue verbeteringsprikkel.

Of registreer je om te kunnen reageren.