Home

Achtergrond

Harvest House: coronadip en nieuwe plannen

Na een wisselend coronajaar heeft Harvest House het vizier op nieuwe ontwikkelingen. GMO-ondersteuning en een verwachte groei van afzet van buitenlandse teelt. De areaalgrens van 1.100 hectare komt in zicht.

De jaarcijfers van Harvest House laten sporen zien van het coronajaar op een positieve en een negatieve manier. De retail vroeg veel meer product toen in de lockdown horeca de deuren sloot. Tegelijk zag Harvest House bij haar dochterbedrijf Snijpunt horecabestellingen wegvallen voor gesneden paprika.

Snijpunt heeft geen steun uit het tuinbouwpakket ontvangen. Het bedrijf voldeed als aparte bv wel aan de voorwaarden van de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Snijpunt is steeds volledig operationeel geweest, alleen was de capaciteit afgeschaald. Momenteel is de capaciteit bij Snijpunt op het oude niveau van vóór de corona-pandemie, laat Harvest House schriftelijk weten na vragen over de jaarrekening. Of de crisis daarmee voorbij is voor deze dochter, is nog niet te zeggen. “Het is te vroeg om te stellen dat de ontwikkelingen rondom Covid-19 geen negatieve effecten meer hebben op de resultaten van Snijpunt”, stelt Harvest House.

Of groentesnijder Snijpunt dit jaar de corona-effecten achter zich laat, is nog niet zeker. - Foto: Roos Koole
Of groentesnijder Snijpunt dit jaar de corona-effecten achter zich laat, is nog niet zeker. - Foto: Roos Koole

Resultaat loopt terug

De coronacrisis is ook terug te zien in de afzet van de telersvereniging en de handelsdochters. Er was minder luchtvrachtcapaciteit in 2020. Dit toont de lagere omzet buiten Europa (40% lager dan in 2019). Met een uitvoerwaarde van € 28 miljoen (€ 47 miljoen in 2019) is die markt relatief klein voor Harvest House. Toch kan die omzet in derde landen de komende jaren stijgen door buitenlandse teelt van één van de leden van Harvest House.

Dat de bedrijfsesultaten lager zijn, is ook een uitvloeisel van corona. Het tot waarde brengen van mindere klasses paprika via Snijpunt stond op een lager pitje. Er waren ook extra kosten voor coronamaatregelen. Het bedrijfsresultaat van de telersvereniging Harvest House was € 1,9 miljoen (€ 3,6 miljoen in 2020). De brutowinst bedroeg € 0,6 miljoen en de nettowinst € 0,3 miljoen (€ 1,4 miljoen in 2020).

Bemiddeling handelsbedrijven groeit

Harvest House bemiddelt de aanvoer van leden naar bedrijven binnen en buiten de groep. De totale bemiddelingsomzet groeide in 2020 circa 7% naar € 705 miljoen. Het deel dat naar eigen handelsbedrijven werd bemiddeld, groeide harder (12%).

De geografische spreiding laat in 2020 opnieuw zien hoe exportgericht de afzet van Harvest House is. Er werd € 51 miljoen meer naar Europese afnemers geëxporteerd, een stijging van 11% naar € 426 miljoen. Nederland oogt met € 73 miljoen als afzetgebied misschien bescheiden, maar de groei bedraagt wel 14%.

Alle ontwikkelingen opgeteld, leidde dat tot een groei van 5% van de geconsolideerde omzet (van de groep). Die lag ook deels in areaaluitbreiding. Zo bezien is de groei van de geconsolideerde omzet in 2020 bescheiden. Hier speelt ook het kleine komkommeraandeel een rol, waarvan prijzen in 2020 met name gunstig waren. Ook had de tomatenproductie te kampen met een lastiger teelt.

Het bij Harvest House aangesloten areaal groeit gestaag door

Groei naar 1.100 hectare

Harvest House eindigde het jaar 2020 met een areaal van 1.053 hectare. Dat groeit dit jaar naar meer dan 1.100 hectare. “We zien ieder jaar dat onze leden met een kleiner areaal stoppen met de teelt van vruchtgroente en daarom hun lidmaatschap bij Harvest House opzeggen. Daar staat tegenover dat we een aantal leden binnen Harvest House hebben die hun areaal uitbreiden. Het bij Harvest House aangesloten areaal groeit daarom gestaag door”, laat de telersvereniging weten.

GMO en groei buitenlandse teelt

Komende maand gaat de telersvereniging een belangrijke vraag voorleggen aan de leden. Harvest House denkt ernstig na over de voorwaarden van een Europese erkenning als GMO-erkende vereniging. Dat maakt het verkrijgen van GMO-subsidie mogelijk voor met name innovatieve en duurzaamheidsuitgaven. Medio juli is daarvoor een extra ledenvergadering belegd.

Ook een ander project springt in het oog. Eén van de leden van Harvest House werkt aan een buitenlands teeltproject in het Middenoosten. Harvest House kan daarin een rol gaan spelen. “Dit is een activiteit van een van onze leden. Het is nu nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Wanneer er definitief geteeld wordt en product geoogst wordt, verzorgen we met Harvest House de marketing en sales voor deze producten. Net zoals we dat doen voor het Nederlandse, Tunesische, Marokkaanse, Portugese en Franse product van onze leden.”

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.