Home

Achtergrond

Groepsregeling PlanetProof was te mooi

Stichting Milieukeur (SMK) leed vorig jaar opnieuw verlies op de plantaardige certificaten On the Way to PlanetProof.

In 2020 was er een run op de zeer voordelige groepsregelingen voor telers. Als grotere groepen zich aanmeldden, was de korting feitelijk te hoog voor SMK om uit de kosten te komen. De regeling is versoberd dit jaar. SMK wil mede met deze maatregel het verlies van de laatste jaren (€ 113.000 in 2020 en € 200.000 in 2019) ombuigen naar een gezonde marge van € 140.000 dit lopende boekjaar.

Groepsregeling versoberd

Telers kunnen zich individueel aanmelden voor PlanetProof en hun afdracht doen aan SMK, via een groepsregeling (bijvoorbeeld telers van HAK) of via de collectieve regeling van GroentenFruit Huis. Die groepsregeling is nu versoberd. De collectieve regeling via GroentenFruit Huis werd recent verlengd. Daar is de versobering niet doorgevoerd, omdat GroentenFruit Huis voor SMK taken uitvoert en zich opstelt als ambassadeur voor PlanetProof naar klanten in binnen- en buitenland. Dat moet PlanetProof ook buiten Nederland groter maken.

Met GroentenFruit Huis zijn de banden intensief, blijkt uit het jaarverslag. GroentenFruit Huis heeft de afgelopen drie jaar voorschotten betaald van € 150.000. Daarmee kon SMK investeren, maar de komende drie jaar worden deze als korting op de collectieve regeling terugbetaald.

Geen ‘schokgolf’

De versobering van de groepsregeling voor afdrachten aan SMK kan ertoe leiden dat meer telers zich via de collectieve regeling van GroentenFruit Huis aanmelden, erkent SMK. Telers die scherp tarieven vergelijken, vinden dat mogelijk een goede route. De tariefsverhoging zal echter geen schokgolf veroorzaken, denkt de organisatie. De afdrachten aan SMK zijn relatief beperkt in de totale kosten voor omschakeling naar het keurmerk. De kosten voor audits en bedrijfsvoering zijn veel hoger. Toch komt de SMK-tariefsaanpassing op een moment dat kosten voor verduurzaming (en vergoeding daarvoor) onder een vergrootglas liggen.

Bij nieuw kabinet lobbyen

Op dat punt heeft SMK overleg gestart met andere verduurzamingskeurmerken. Zij willen een nieuw kabinet bewegen de overstap te stimuleren door kosten wellicht te subsidiëren. Ook is SMK al met het ministerie van Landbouw in overleg om projecten (zoals onderzoek) gefinancierd te krijgen. Dat zijn zaken om de boekhouding van SMK verder te versterken voor de langere termijn en toch kosten voor telers laag te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.