Home

Achtergrond

Piek in gasprijs weer afgevlakt

Stijging van de energieprijzen lijken alleen voor olie een nieuwe bodem in de markt te kunnen leggen.

Vorige week had de gasmarkt met name op dinsdag te maken met een marktprijs voor de komende maand die gedurende de dag tot wel 30% omhoog schoot. Belangrijkste aanwijzingen zijn, zoals al langer bekend, de extreme kou in Azië waar veel aardgas nodig is voor het maken van warmte en elektriciteit. In Azië is men ook bereid om een hoger prijs voor met name LNG-gas te betalen.

Marktspeculaties

Maar wat er op dinsdag gebeurde met de enorme prijsstijging is mede toe te schrijven aan marktspeculaties, vermoeden meerdere marktkenners. Ondertussen is de temperatuur weer wat opgelopen en de gasmarkt afgekoeld al blijft de kou als het zwaard van Damocles boven de gasmarkt hangen.

Gasvoorraden Noordwest-Europa aanzienlijk

Gasvoorraden in Noordwest-Europa zijn nog aanzienlijk. Al nemen de gasvoorraden in Nederland af, momenteel zijn de voorraden nog voor 60% gevuld, ruim voldoende om aan de vraag te voldoen.

Verwachting: korte termijn blijft onzeker door weersinvloeden en aanbod wereldwijd, langere termijn is redelijk stabiel en kan zelfs licht dalen.


Elektra: meer wind in aantocht

De koers van elektra voor de lange termijn heeft afgelopen weken gepiekt door een stijging van de CO2-emissieprijzen en de prijs van steenkool. Beide onderliggende prijsbepalende factoren voor de prijs van elektra zijn op dit moment weer licht gedaald en dat is te zien in de prijsvorming. Als de lockdowns verder uitbreiden, kan de emissieprijs verder dalen door het wegvallen van het vertrouwen in de economie.

Grillige omstandigheden

De korte termijncontracten hebben nog wel te maken met grillige omstandigheden doordat 2021 tot op heden weinig windopbrengst heeft gerealiseerd en de vraag behoorlijk is door frisse omstandigheden in geheel Europa.

De situatie zoals deze nu is ontstaan, zou een opmaat kunnen zijn van wat er op de middellange termijn als normaal beschouwd zou kunnen worden, de afhankelijkheid van zon en wind is namelijk de verkozen oplossing om de CO2-uitstoot te verminderen.

Verwachting: de lange- en kortetermijncontracten kunnen licht dalen door Corona-perikelen en de mildere weersomstandigheden.

Olie: Meer platforms in productie

We hebben de afgelopen maanden een sterke opwaartse beweging gezien in de belangrijkste markten voor ruwe olie WTI en Brent. Een belangrijke bijdrage is positief nieuws aan het Covid-front dat de vaccins goedgekeurd zijn en een eindpunt beloven voor de verspreiding van het virus.

Deze opwaartse trend in ruwe olie werd gestimuleerd door de geleidelijke afname van de productie en voorraden van Saoedi-Arabië. In de Verenigde Staten is voor de achtste opeenvolgende week het aantal boorplatforms dat weer in productie genomen wordt, gestegen als gevolg van hogere olieprijzen.

Vraagherstel voorzien

Het Amerikaanse energie agentschap, de US Energy Information Administration (EIA), voorziet op de middellange termijn herstel in de vraag naar olie. Er is wel de nodige onzekerheid over de permanente economische schade die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Ook eventuele verlenging van de lockdowns maakt de EIA voorzichtig in hun voorspelling. Desondanks verwachten ze dat in 2021 en 2022 het olieverbruik zal toenemen.

Verwachting: het huidige prijsniveau kan de nieuwe bodem zijn.

Medeauteur: Patrick van der Ende

Of registreer je om te kunnen reageren.