Home

Achtergrond

Handvol tuinders niet in waterzuiveringscoöperatie

Het draagvlak voor collectieve waterzuivering in Westland lijkt groot. Toch wil Westland meer dwingende maatregelen.

Vrijwel alle tuinders in het Westlandse gebied voor collectieve waterzuivering zijn aangesloten bij een coöperatie. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief over het project Collectieve Zuivering Gewasbeschermingsmiddelen.

Met provincie Zuid-Holland, het waterschap en telers werkt Westland aan een collectieve afwalwaterzuivering voor de glastuinbouw. Een handvol glastuinbouwbedrijven doet niet mee om uiteenlopende redenen, stelt Westland. Zij hebben contracten voor mobiele zuivering, of denken nog na, of zijn nul-lozers, schrijft de gemeente.

Free riders

Toch hebben de overheden in een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om wettelijke mogelijkheden om te voorkomen dat bedrijven als free riders de collectieve waterzuivering ontduiken. Deelname is nu vrijwillig, maar het college vraagt de minister in nieuwe wetgeving (activiteitenbesluit) meer dwingende maatregelen op te nemen.

Vrijstelling vervallen

De gemeente moet bovendien een periode overbruggen waarin de tuinders in Westland niet aan hun verplichting van waterzuivering kunnen voldoen. Die vrijstelling gold tot 1 januari 2021, maar een collectieve waterzuivering zal niet eerder dan oktober 2022 klaar zijn. Westland wil maatwerk toepassen, maar is ook afhankelijk van wetgeving van het Rijk.

Uit onderzoek blijkt dat telers niet alles kunnen oplossen door mobiele installaties of door een versnelde bouw van het collectieve zuiveringsbedrijf. Telers zullen daardoor mogelijk niet toegestane alternatieven verkiezen.

Of registreer je om te kunnen reageren.