Home

Achtergrond

Energiemarkt kreunt onder corona

De schrik over het coronavirus heeft zelfs invloed op de gasprijzen voor de langere termijn. Voor olie wacht wellicht nóg een halvering van de prijs.

De prijs van het daggas is nog altijd laag door het royale aanbod en de geringe vraag. De langetermijnprijzen zijn met circa 1 cent per kuub gedaald in één week tijd. Over de markt gesproken kunnen we concluderen dat de schrik om het coronavirus erg groot is. Voor de kortetermijnprijzen is het een kwestie van vraag en aanbod, maar voor de lange termijn, bijvoorbeeld vier jaar vooruit, zou op zich nog niet zoveel aan de hand moeten zijn. Toch staan ook de prijzen voor vier jaar en verder zwaar onder druk.

De LNG-transporten nemen af omdat de prijs dermate laag is dat er onder kostprijs geleverd wordt. De productie van het gas wordt momenteel afgebouwd, aangezien de verwachting is dat de vraag het hele jaar zwak zal zijn.

Elektra kort en lang onder druk

Zowel de korte- als de langetermijnprijzen staan onder druk. De kortetermijnprijs wordt direct bepaald door vraag en aanbod, waardoor er zelfs op enkele uren in Nederland een min-koers gezien is. In Duitsland was dit beeld ook te zien maar dan in grotere mate, waardoor het etmaalgemiddelde zelfs een negatieve prijs vertoonde.

Voor de lange termijn was de koers hoofdzakelijk dalend als gevolg van een dalende olie- en gasmarkt en een sterk gedaalde prijs van CO2-emissierechten. De rechten zijn voorlopig niet in grote hoeveelheden nodig als gevolg van vraaguitval en goedkopere alternatieven zoals gas.

De elektriciteitsproductie met steenkool is sterk gedaald van ruim 27 miljard kWh in 2018 naar ruim 17 miljard kWh in 2019. Tegelijkertijd is de elektriciteitsproductie met aardgas gestegen van bijna 58 miljard kWh naar 71 miljard kWh. Zowel een lage aardgasprijs als een hoge CO2 droegen bij aan deze ontwikkeling. Bij de productie van elektriciteit met aardgas wordt naar verhouding minder CO2 uitgestoten per geproduceerde hoeveelheid kWh elektriciteit dan bij elektriciteitsproductie met steenkool.

Olie: verliezen lopen op

De verliezen op de oliemarkt lopen verder op. De koers is in circa drie weken gehalveerd en sommige gerespecteerde handelshuizen voorspellen dat er vanaf nu nog eens een halvering mogelijk is met een bodem op $ 10 per vat ruwe olie. Afgelopen week probeerde de Amerikaanse president Donald Trump de prijs van olie te stutten, door zich op te werpen als mediator tussen Rusland en Saoedi-Arabië om zo de ontstane ruzie tussen deze landen op te lossen. Deze twee landen proberen op dit moment zoveel olie mogelijk te produceren. Rusland en Saoedi-Arabië proberen elkaar zo een hak te zetten voor het mislukken van het overleg waarin het de bedoeling was om afspraken te maken voor verdergaande productiebeperkingen.

Opec houdt poot stijf

Direct na het mislukken van het overleg huurde Saoedi-Arabië zo goed als de gehele beschikbare olietankervloot, om zo de geproduceerde olie zolang mogelijk op te kunnen slaan. De prijzen schoten omhoog van $ 20.000 per dag naar zelfs $ 300.000 voor het huren van één supertanker.

Texas, de grootste schalieolie producerende staat van de Verenigde Staten, zocht vrijdag overleg met oliekartel Opec over productiebeperkingen. Blijkbaar zijn ze zo wanhopig dat ze zelfs bereid zijn om hun zo geliefde vrijemarktwerking overboord te gooien.

Of registreer je om te kunnen reageren.