Home

Achtergrond

Sterke daling verspilling groenten en fruit

Huishoudens gooien duidelijk minder groenten en fruit weg, blijkt uit nieuwe verspillingscijfers.

In het Syntheserapport Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019 van het Voedingscentrum komt een forse daling van de verspilling van groenten en fruit naar voren. In 2019 bestond 20% van de voedselverspilling van huishoudens uit groente en fruit. In 2016 was dat nog 26%.

Groente kent de grootste daling van de verspilling. Daar ging de verspilling van 5,7 naar 3,7 kilo per persoon per jaar. Per persoon werd in 2019 per jaar 1,8 kilo minder fruit weggegooid dan in 2016.

Groente en fruit nog wel in top 4 van verspilling

De categorieën ‘groenten’ en ‘fruit’ staan nog wel als afzonderlijke productgroepen in de top vier van verspillingsproducten. Na brood en zuivel zijn groente en fruit op plaats 3 en 4 te vinden.

Nederlandse huishoudens verspilden in totaal in 2019 gemiddeld 34,3 kilo voeding per persoon per jaar. Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016.

Afgepaste porties

Een verklaring voor de daling van verspilling bij groenten en fruit is niet direct te geven. Het kan een relatie hebben met grotere keuzemogelijkheden voor kleinere porties in de supermarkt.

Ook noemen de onderzoekers de langere houdbaarheid door beter verpakkingsmateriaal en betere voorlichting over de bewaarwijze van groente en fruit. Voorlichtingscampagnes hebben daar mogelijk aan bijgedragen.

Aandeel verspilde groenten stevig gedaald

De onderzoekers meten de verspilling in het aandeel totale verspilling van huishoudens en ook in het aandeel van de aangekochte boodschappen. In dat totaal van aangekochte boodschappen is het aandeel van groenten ook stevig gedaald. Procentueel gezien is de grootste daling bij groente (van 19% naar 8%) en fruit (van 17% naar 7%).

Of registreer je om te kunnen reageren.