Home

Achtergrond

‘Beperk arbeidsmigratie niet, maar let op kwaliteit’

Het monsterverbond van SP en CU om arbeidsmigratie te reguleren, is volgens NBBU geen goed idee.

Ongereguleerde arbeidsmigratie is schadelijk voor werknemers hier en elders, daarom kondigen ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en SP-leider Lilian Marijnissen een gezamenlijk initiatiefvoorstel aan om er voorwaarden aan te stellen. Een opmerkelijke stap, vindt Piet Meij, hoofd sociaaleconomische zaken van uitzendersverbond NBBU. En volgens hem niet de te bewandelen weg: “Arbeidsmigratie moet je niet beperken, maar je moet toezien op de kwaliteit ervan.”

Piet Meij is hoofd sociaal-economische zaken bij de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen NBBU. - Foto: Robert Tjalondo
Piet Meij is hoofd sociaal-economische zaken bij de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen NBBU. - Foto: Robert Tjalondo

Wat vindt NBBU van het initiatiefvoorstel van SP en CU?

“Vooral een opmerkelijk initiatief, omdat beide partijen toch vrij ver uiteen liggen wat betreft hun standpunten over arbeidsmigratie. SP wil vooral dat de instroom van arbeidsmigranten een halt wordt toegeroepen, terwijl CU vooral wil dat er fatsoenlijkere arbeidsomstandigheden komen voor arbeidsmigranten. Ik vraag me dan ook af of ze bij de verdere uitwerking van hun plannen deze zomer tot een gemeenschappelijk voorstel kunnen komen.”

Dus helemaal niet haalbaar?

“Dat is nog even afwachten. Als ze al met iets naar buiten komen, zal er veel verzet tegen ontstaan. Immers, arbeidsmigranten zijn erg belangrijk voor de Nederlandse economie; sommige sectoren kunnen niet zonder. Geen enkel Nederlands kabinet, hoe de samenstelling ook is, zou moeten willen inzetten op beperking van de instroom van arbeidsmigranten. Verder is daar nog vrij verkeer van goederen en diensten binnen Europa, waar ook Nederland zich aan heeft te houden. Wij zijn voor zelfregulering bij de instroom en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten, om excessen tegen te gaan. Uiteraard niet door er paal en perk aan te stellen, maar door de kwaliteit ervan te verbeteren.”

Louter een beroep doen op het Nederlandse arbeidspotentieel, is niet de oplossing

Is dat nodig?

“Er zijn nog regelmatig incidenten rond arbeidsmigranten, mede doordat niet ieder uitzendbureau, dan wel opdrachtgever, bij een brancheorganisatie is aangesloten. Het is niet de bedoeling dat huisvesting onderdeel is van het verdienmodel. NBBU en ABU hebben onlangs afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe de prijs-kwaliteitverhouding beter kan worden gewaarborgd. Verbetering van de kwaliteit blijft een speerpunt van zowel NBBU als ABU, het liefst in samenwerking met belanghebbende partijen als ondernemers en overheden. En op basis van gegronde argumenten.”

Wat zijn ongegronde argumenten?

“Louter een beroep doen op het Nederlandse arbeidspotentieel, is niet de oplossing. De werkloosheid ligt al laag en veel van de werklozen zijn niet echt werkloos, maar zitten tussen verschillende banen. Ook hogere lonen zijn niet het ei van Columbus en gezien de concurrentiepositie van veel sectoren, zoals de tuinbouw, geen optie bovendien. Rabobank is deze week met een rapport gekomen waarin staat dat met hogere lonen diverse sectoren zich, vanwege de internationale concurrentiepositie, buiten spel kunnen zetten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.