Home

Achtergrond

Alle energieprijzen gestegen

De prijs van daggas en langetermijnprijs zijn afgelopen week met 1,5 tot 2 cent per kuub gestegen.

De oorzaak van de prijsstijging voor korte termijn is volgens handelaren te vinden in de gestegen prijs van de CO2-emissierechten. Voor de lange termijn kan de oorzaak liggen in de gestegen olieprijs, maar erg duidelijk is de markt op dit vlak nog niet.

De gasproductie vanuit Noorwegen is in de afgelopen week iets lager geweest dan normaal, maar nog altijd is er overaanbod in Europa. Het is dan ook geen markt van vraag en aanbod maar eerder van speculatie. Door de huidige stijging van de gasprijs is het voor LNG-producenten nog aantrekkelijker om naar Europa te varen, mede omdat de prijzen in Azië nog altijd erg laag zijn.

Markt stijgt mee met sentiment

De stroomprijzen voor de lange termijn zijn afgelopen week gestegen, wellicht als gevolg van de gestegen CO2-emissierechten en de prijs van gas. De spotprijzen zijn mee gestegen in het sentiment van de langetermijnprijsstijging.

Echte fundamenten voor de prijsstijging zijn niet te vinden. Het heeft veel weg van het kip-en-eiverhaal; komt de gestegen gasprijs door het feit dat elektra duurder is geworden of is het de stijging van de CO2-emissieprijs?

Prijsstijging zonder fundament

De koersen van olie zijn gestegen zonder dat er echt een oorzaak te vinden is. De stijging kan veroorzaakt zijn door geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, een tropische storm in de Golf van Mexico en de flink gedaalde Amerikaanse olievoorraden.

Het Internationaal Energieagentschap vermelde afgelopen week in zijn maandrapport dat de vraag naar Opec-olie volgend jaar vermoedelijk daalt naar het laagste niveau in ruim 16 jaar, terwijl de productie van schalieolie in de Verenigde Staten toeneemt. De productiebeperkende afspraken die de Opec en Rusland verleden jaar hebben gemaakt zouden niet voldoende zijn om het overaanbod te doen slinken. De vraag naar olie lag in de eerste helft van 2019 wereldwijd circa 900.000 vaten per dag lager dan het aanbod.

Meer olie pompen dan de vraag

De Opec schat dat volgend jaar door de Opec-landen dagelijks 560.000 vaten olie te veel opgepompt zullen worden in verhouding tot de vraag. De productie van Opec-rivalen als de Verenigde Staten stijgt 2 keer sneller dan de wereldwijde vraag naar olie. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat nieuwe en verder gaande productiebeperkende afspraken worden gemaakt. Dit zal ook afhankelijk zijn van de mondiale economische situatie en de handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en China.

Of registreer je om te kunnen reageren.