Home

Achtergrond

EU steekt € 192 miljoen in promotie landbouwproduct

Brussel stimuleert de afzet van landbouwproducten. Nederland maakt daar minder gebruik van dan andere landen en laat zo kansen liggen.

De EU heeft dit jaar bijna € 192 miljoen beschikbaar voor de promotie van landbouwproducten binnen en buiten de EU. Diverse lidstaten maken er volop gebruik van. Nederland kan hier meer uithalen. Daarom organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) donderdag 21 februari een voorlichtingsbijeenkomst over het Europese promotieprogramma.

Subsidie voor brood uit Europa

Op de bijeenkomst komen 2 projecten aan bod die al subsidie krijgen van Brussel. Het Nederlands Bakkerij Centrum vertelt over zijn ervaringen met het promotieprogramma Brood uit Europa, een goed verhaal. Dat project is bedoeld om de consumptie van brood te stimuleren en is een samenwerking van de Nederlandse en Belgische broodsectoren. Het project kost ruim € 6,7 miljoen, waarvan Brussel € 5,4 miljoen betaalt.

Subsidie voor Europese jenever

Het andere project is opgezet door Spirits NL, de branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken in Nederland. Het project Promoting European Genever in The United States wil de afzet van jenever in de Verenigde Staten stimuleren. Het project kost bijna € 2 miljoen, waarvan de EU ruim € 1,5 miljoen voor haar rekening neemt. Brussel staat achter de promotie van jenever, want de drank is een Nederlands product met een beschermde geografische aanduiding.

De promotieprogramma zijn bedoeld voor het versterken van de concurrentiekracht van de Europese landbouwsector

€ 8 miljoen beschikbaar voor groenten en fruit

Op de bijeenkomst donderdag in Den Haag geeft RVO.nl een toelichting waaraan promotieprojecten moeten voldoen en hoe aanvragen kunnen worden ingediend, zegt Laura Willemsens, adviseur bij RVO.nl. “De EU stelt ieder jaar zo’n promotieprogramma op. Die zijn bedoeld voor het versterken van de concurrentiekracht van de Europese landbouwsector. Soms hebben de programma’s speciale thema’s voor bepaalde producten die extra aandacht nodig hebben, zoals bij marktverstoringen of lage prijzen. Het huidige programma heeft een geoormerkt budget voor de promotie van groenten en fruit om gezonde eetgewoonten te stimuleren in de EU. Daar is dit jaar € 8 miljoen voor beschikbaar.”

Criteria voor subsidieaanvragen

De EU-instelling Chafea (Consumer, Health and Food Executive Agency of the European Commission) beoordeelt de subsidieaanvragen, zegt Willemsens. “De aanvraag moet goed onderbouwd zijn met een nauwkeurig omschreven doelgroep waar de promotie op is gericht. Ook moet de promotie een Europese dimensie hebben en kostenefficiënt zijn opgezet. Als het promotieproject binnen de EU draait, financiert Brussel 70% als één lidstaat meedoet en 80% als meerdere lidstaten meedoen. Als de promotie is gericht op landen buiten de EU, financiert Brussel ook 80% van het project.

De meeste programma’s lopen 3 jaar om voldoende effect te bereiken. Het effect wordt jaarlijks gemeten. Vooral Italië, Frankrijk, en Griekenland halen veel programma’s binnen. Ook België doet het goed. Nederland heeft nu 4 promotieprogramma’s lopen en doet mee aan 8 programma’s met andere lidstaten. Vanuit Nederland zou het aantal programma’s wat meer mogen zijn.”

Meer over EU-subsidieregeling landbouwproducten

Het doel van de EU-regeling voor voorlichting en afzetbevordering van landbouwproducten is om het concurrentievermogen van landbouwproducten uit de EU te versterken op de interne markt en in landen buiten de EU.
De doelgroep zijn beroeps- en brancheorganisaties op nationaal of EU niveau. Deze moeten representatief zijn voor de bedrijven in hun sector.
De programma’s moeten goed onderbouwd zijn, beschikken over kwalitatief goed projectmanagement, kostenefficiënt zijn en de EU-boodschap uitdragen.
Voorstellen kunnen bij de Europese Commissie worden ingediend tot en met 16 april 2019. Selectie vindt plaats op basis van bovengenoemde criteria.

Of registreer je om te kunnen reageren.