hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Home

Achtergrond

Lagere gasprijs, goedkopere contracten

De gasprijs gaat omlaag en langlopende contracten worden goedkoop aangeboden.

De laatste dagen van december 2018 heeft de gasprijs een daling genoteerd voor de lange termijn. De prijs voor de korte termijn is in 2019 dalend begonnen door bovengemiddelde temperaturen in Europa.

Op dit moment zijn er gasleveranciers die contracten aanbieden tot en met 2024, waardoor het verder vooruit contracteren een voordeel is. De prijs voor het jaar 2024 is ruim 3 cent lager dan de prijs in het jaar 2020.

Prijs elektriciteit stabiel

Eind 2018 was er sprake van een gelijkblijvende elektriciteitsprijs op de lange termijn. Dat had waarschijnlijk te maken met het aankomende einde van de mogelijkheid om in te kopen voor het gehele jaar 2019. Na de jaarwisseling daalde de elektriciteitsprijs voor de lange termijn. De redenen hiervoor liggen in het feit dat er een einde kwam aan de prijsstijging van de CO2-emissierechten, die in de tweede helft van december plaatsvond. De prijs hiervan is de afgelopen dagen behoorlijk constant rond € 25 per ton.

Prijs steenkool daalt

Daarnaast wordt de huidige daling van de elektriciteitsprijs ook mogelijk gemaakt door de dalende steenkoolprijs. Half december piekte deze nog tegen de 90 dollar per ton. Momenteel is deze gezakt naar zo’n 82 dollar per ton steenkool. Dit heeft alles te maken met de dalende vraag vanuit China. Volgens de Australische regering is dit ook de reden waarom de gemiddelde prijs van steenkool in 2019 bijna een derde lager zal uitkomen dan die in 2018.

Voor wat betreft de korte termijnprijs spelen de nog altijd relatief milde temperaturen voor de tijd van het jaar de grootste rol in de prijsbepaling. Met daggemiddelden van rond € 55 per Megawattuur lijkt de winter nog ver weg.

Olieprijs iets hoger

De olieprijzen lieten in het kersverse jaar 2019 een opleving zien na de verliezen van voorgaande maanden. De prijzen veerden op na onder meer berichten dat Saudi-Arabië zijn export van olie heeft verlaagd. Naar verluidt heeft Saudi-Arabië in december de export van ruwe olie met een half miljoen vaten verlaagd tot ruim 7,2 miljoen vaten per dag. De reden hiervoor is een lagere uitvoer naar de Verenigde Staten en China.

Handelaren dubben nog over de aanleiding voor de lagere export van Saudi-Arabië naar China en de Verenigde Staten. Het kan zijn dat er minder olie geproduceerd is om zo de prijs te doen laten stijgen. Een andere reden is dat de economie in China dermate onder druk staat en de Amerikanen zelf voldoende olie produceren, waardoor er minder vraag is.

Markt volgt onderhandelingen China-Verenigde Staten

De markt kijkt op dit moment met grote interesse naar de vorderingen in de gesprekken tussen de Chinese en Amerikaanse onderhandelaars inzake de handelsoorlog. Als de onderhandelingen op niets uitlopen, kan de koersdaling opnieuw ingezet worden uit vrees voor krimpende economieën.

De Verenigde Staten zijn er veel aan gelegen om de rente niet te veel te laten oplopen. Zij willen voorkomen dat de kosten voor het verder optuigen van oliebronnen te duur wordt, waardoor de productie niet verder opgeschaald kan worden. Voor de Verenigde Staten is het produceren van olie een manier om de Opec en Rusland zo veel mogelijk buiten spel te zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.