Home

Achtergrond

Kortetermijnstroom duurder door grotere vraag

De energieprijzen houden zich deze zomer rustig. Alleen kortetermijnstroom is duurder door grotere vraag.

De korte- en langetermijnprijzen laten geen pieken omhoog of omlaag zien. Door onderhoud aan installaties is de aanvoer van Noord en Russisch gas wat minder geweest. Met name het Russisch gas komt weer volop beschikbaar. De gasbergingen zijn voor 65% gevuld, dus de komende tijd zal de ‘zijwaartse’ prijsgrafiek doorgetrokken worden als gevolg van een vlakke vraag door het vullen van de gasbergingen.

Wereldwijd meer vraag naar gas

Uit het recent gepubliceerde jaarlijkse gasmarktrapport van de IEA (International Energy Agency) blijkt dat de wereldwijde vraag naar gas in 2017 groeide met 3%. Een groei die zich de komende jaren verder voortzet. China is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de stijging van de vraag naar gas. Dit land is er veel aan gelegen minder afhankelijk te worden van kolen. Gas is een goed alternatief voor kolen, samen met renewables en kerncentrales.

Goedkoop schaliegas uit Verenigde Staten

Deze extra vraag lijkt hoofdzakelijk te worden opgevangen door extra aanbod uit de Verenigde Staten. De gasproductie neemt er snel toe. De kosten voor de winning van schaliegas zijn er dermate laag dat schaliegas in de Verenigde Staten conventioneel gas geleidelijk aan vervangt. De hoeveelheid schaliegas onder de grond is er dermate groot dat de gasprijs langdurig laag kan blijven, ook als er in de toekomst grote hoeveelheden LNG (vloeibaar gas) geëxporteerd worden.

Warmte zorgt voor meer vraag naar elektra

De spotprijzen zijn op een relatief hoog niveau aangekomen door verschillende oorzaken. De warmte heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar elektra hoog is, terwijl in Duitsland en Frankrijk diverse elektriciteitscentrales zijn afgeschakeld doordat ze niet kunnen koelen. Regelgeving staat niet toe om koelwater te lozen in de rivieren, omdat deze te warm zijn. Extra opwarming door koelwateruitstoot van centrales kan leiden tot vissterfte. Ook zijn diverse centrales buiten gebruik voor onderhoudswerkzaamheden.

Daarbij komt dat zonnepanelen mooie opbrengsten genereren. De maand juli heeft qua opbrengst voor windenergie een laagterecord opgeleverd.

Prijs langetermijnstroom lager door kolenprijs

De langetermijncontracten zijn licht gedaald mede door de lagere kolenprijzen van dit moment. De kolenprijzen dalen doordat de vraag met name in China terugloopt. In Chinese havens zouden grote bergen kolen liggen te wachten op een afroep, maar op de opwek van elektra met kolen wordt dwars gezeten door een grote beschikbaarheid van elektra door opwek met watercentrales langs de rivieren.

Trump houdt olieprijs laag

Halverwege juli heeft de koers van olie een deuk opgelopen, dit gebeurde nadat de koers die maand juist een hoogterecord had gevestigd. De daling is ontstaan na diverse acties onder aanvoering van president Trump. Hierdoor is de koers met circa 10% gedaald. De president is er veel aan gelegen om voorlopig tot aan de congresverkiezingen in november de koers op dit niveau te houden. Als de prijs van olie – en dus van benzine – te hoog is, kunnen de Amerikaanse burgers de Republikeinse partij van de huidige president daarop afrekenen.

De olievoorraad in de Verenigde Staten bleek afgelopen week toegenomen met bijna 4 miljoen vaten ruwe olie. Dit terwijl er een tekort van 2,5 miljoen vaten was verwacht. Dat maakt bij elkaar een verschil van 6,5 miljoen vaten. Mede door deze toegenomen olievoorraad is de prijs van olie verder onder druk komen te staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.