Home

Achtergrond 1 reactie

Nieuw landbouwministerie kost € 196 miljoen

Het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kost ruim € 196 miljoen.

De kosten worden tot en met 2021 gemaakt voor het losweken van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit het oude ministerie van Economische Zaken.

Dat blijkt uit de voorjaarsnota en een toelichtende brief van de ministers ministers Carola Schouten (LNV) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Voor de gehele kabinetsperiode worden de kosten van de oprichting van het ministerie van LNV begroot op € 196,6 miljoen in de jaren 2018-2021. Vanaf 2022 worden de kosten begroot op jaarlijks € 37,2 miljoen. Verdeeld over de 4 jaren van dit kabinet: € 50 miljoen in 2018, € 63,2 miljoen in 2019, € 4,2 miljoen in 2020 en € 39,2 miljoen in 2021.

Van dat bedrag is jaarlijks ongeveer € 10 miljoen nodig voor extra personele en materiële kosten. Een deel is nodig voor extra kosten aan uitvoering van Europese wetgeving.

2 directoraten

Het nieuwe ministerie van LNV komt niet geheel los van Economische Zaken en Klimaat. De afdelingen voor juridische zaken en de bedrijfsvoering blijven voor beide ministeries werken.Op het ministerie van LNV worden 2 directoraten gevormd: een DG Agro en een DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. Bij het oude ministerie van Economische Zaken was één directoraat-generaal Agro en Natuur.

Exterieur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag. Foto: ANP
Exterieur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag. Foto: ANP

Het voormalige ministerie van LNV is bij het eerste kabinet-Rutte (VVD, CDA met gedoogsteun van PVV) opgeheven. De huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) besloot het ministerie weer op te richten. De verduurzaming van de agrarische sectoren, het vergroten van de biodiversiteit, de aanpak van de klimaatproblemen en de verbetering van de voedselzekerheid zijn uitdagingen die het oprichten van een zelfstandig ministerie rechtvaardigen, volgens het huidige kabinet.

Het laten herleven van het ministerie is niet zo eenvoudig als het lijkt, zo blijkt uit de brief van Schouten en Wiebes. “Niet eerder in de recente geschiedenis werd een volledig nieuw ministerie opgericht vanuit de organisatie van een bestaand ministerie.”

RVO blijft voor beide ministeries werken

Bij de opsplitsing is besloten om daar waar mogelijk beide ministeries te laten samenwerken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijft als agentschap voor beide ministeries werken. De crisisorganisatie van het ministerie van LNV zal ook voor het ministerie van EZK werken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is bij het ministerie van LNV ondergeschoven.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Het lijkt me dat het grootste deel van die 196 miljoen bespaart wordt op economische zaken en dat het dus weer eens een flagrant voorbeeldje eenzijdige belichting van zaken is om het zo te presenteren, maar los daarvan is het vooral een getuigenis van de stupiditeit om een ministerie op te heffen. Het is wel interessant om te vernemen wat er tot op heden bespaart is door deze opheffing.

Of registreer je om te kunnen reageren.