Home

Achtergrond

Is Greenpeace tevreden met aangescherpte eisen in Milieukeur?

Milieuorganisatie Greenpeace heeft aan de basis gestaan van het tot PlanetProof aangescherpte Milieukeur. Campagneleider Hilde Anna de Vries is tevreden over het resultaat. Maar daarmee is er nog geen rust aan het front.

Met naming and shaming rond bijensterfte heeft Greenpeace de supermarkten aan tafel gekregen om te praten over strengere milieuregels. “Waar gaat het mis, wat is het alternatief, daar draaide en draait het om”, vertelt Hilde Anna de Vries, campagneleider biodiversiteit bij Greenpeace in Amsterdam. “Ons uitgangspunt is: ga naar minimaal Milieukeur. Er moeten meer telers aan gaan meedoen.”

De overleggen hebben geleid tot zeg maar Milieukeur 2.0. Is er nu rust aan het front?

“Dat is maar hoe je het bekijkt. Wat ons betreft moeten de criteria van Milieukeur ieder jaar worden bekeken. Zien of verdere stappen mogelijk zijn. Om maar eens wat te noemen: glyfosaat moet wat ons betreft naar lijst 1 van verboden middelen. Nu staat het op lijst 2 van middelen die maluspunten opleveren die moeten worden gecompenseerd met maatregelen die goed zijn voor het milieu. Er zijn nu binnen Milieukeur zeker stappen in de goede richting gezet. 2 neonicotinoïden, imidacloprid en chlothianidin staan op de lijst die in de teelt onder Milieukeur niet mogen. Maar thiametoxam staat nog op lijst 2. Waar wij naar toe willen, is dat alle neonicotinoïden op lijst 1 komen, verboden voor open én bedekte teelten.”

Hilde-Anna de Vries (Greenpeace): "Wij willen een holistisch systeem, in plaats van te blijven staren naar één gewas en één techniek." - Foto: Fotopersburo Dijkstra
Hilde-Anna de Vries (Greenpeace): "Wij willen een holistisch systeem, in plaats van te blijven staren naar één gewas en één techniek." - Foto: Fotopersburo Dijkstra

Toch bent u blij met de aanscherping van Milieukeur.

“Zeker, we zien dit als een enorme stap vooruit. Maar voor ons niet het eind. Wij pleiten voor een omslag in het denken in de landbouw. Maar wat ons trof op Milieukeur kick-offbijeenkomst vorige week was het grote enthousiasme bij de telers. Ze lieten daar zien dat verandering mogelijk is. Dat is ook nodig. De aanscherping gaat waarschijnlijk alvast een halvering van het middelengebruik bij milieukeurteelten betekenen, ten opzichte van de situatie waarin het keurmerk niet was uitgerold. ”

Met gentechnologie gewassen minder vatbaar voor plagen te maken kan ook helpen.

“Over gentechnologie zijn wij bij Greenpeace heel duidelijk. Daar zijn wij tegen. We beschouwen dat als een doodlopende weg. Het blijft onvoorspelbaar, je weet niet wat op termijn de gevolgen zijn. In brede zin verhoogt het het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het ondermijnt de positie van boeren.”

“Inherent probleem aan GMO-gewassen is dat het via oude lijnen blijft lopen, industrie, monocultuur, chemie. Dat is voor ons niet de oplossing. GMO blokkeert de richting waarheen wij willen. Wij willen een holistisch systeem, in plaats van te blijven staren naar één gewas en één techniek.”

Veel boeren en tuinders ergeren zich rot aan Greenpeace dat een parallelle werkelijkheid creëert, waarin zij zich niet herkennen en vanuit de grachtengordel alsmaar eisen blijft stellen. Snap u dat?

“Dat is jammer als ze dat zo zien. Wij zien het anders. Om de samenleving verder te krijgen heb je partijen als Greenpeace nodig. Daarvoor is discussie nodig. Ik vertrouw als het om het milieu gaat niet op de mooie blauwe ogen van de chemische industrie. Ook willen wij niet op de overheid vertrouwen. Er is een enorme lobby vanuit de industrie om middelen toegelaten te krijgen. Dat helpt niet in de transitie naar een duurzame voedselproductie zoals wij die graag zien. De overheid neemt daarvoor niet de verantwoordelijkheid.”

“Aan de andere kant snap ik de frustratie onder de telers ook wel. Het is lastig om aan het sluitstuk van de keten te zitten. Hoe krijg je het dan voor elkaar om extra teelteisen structureel gecompenseerd te worden. Dat lijkt me ontzettend lastig. Maar mochten telers goede ideeën hebben om daaruit te komen, dan sta ik daarvoor open.”

Of registreer je om te kunnen reageren.