Home

Achtergrond

Praktische uitwerking kringlooplandbouw nodig

Ook al ligt er nu een landbouwvisie waarin richting wordt gegeven aan kringlooplandbouw, een praktische uitwerking ervan is hard nodig om er mee aan de slag te kunnen.

Belangrijk daarin is de aanpassing van wetten en regels die nu belemmerend werken. Dat bleek woensdag tijdens een bijeenkomst over kringlooplandbouw op Wageningen University & Research (WUR). Sprekers waren onder andere Martin Scholten van WUR, Ruud Tijssens van Agrifirm en Tjeerd de Groot van D66.

Duidelijke definitie kringlooplandbouw ontbreekt

Volgens de sprekers ontbreekt een duidelijke definitie van kringlooplandbouw, waardoor er nog veel onduidelijk is voor boeren. Ruud Tijssens benadrukte dat er op 3 verschillende niveaus naar kringlopen kan worden gekeken, lokaal, regionaal en wereldwijd. Het is volgens hem belangrijk dat er duidelijkheid komt over hoe de kringlopen in deze 3levels geïnterpreteerd moeten worden.

Stimulerende factoren

Tijssens pleitte ook voor stimulerende factoren zoals soepelere wetten en regels. Martin Scholten voegde toe dat we moeten voorkomen dat er regels zijn die voorschrijven hoe boeren kringlooplandbouw exact moeten uitvoeren.

We weten nog niet precies wat kringlooplandbouw inhoudt, dus moet er ruimte zijn om dat uit te proberen

Tjeerd de Groot was het daar geheel mee eens. Volgens hem is er meer experimenteerruimte nodig: “We weten nog niet precies wat kringlooplandbouw inhoudt, dus moet er ruimte zijn om dat uit te proberen.”

Het D66-kamerlid ziet daarnaast veel in landbouwvoorlichting: “De personen die op het boerenerf komen, noemen zichzelf adviseurs maar zijn eigenlijk verkopers. We moeten bekijken op welke manier we onafhankelijk advies en kennis aan boeren kunnen geven.”

Mest en kunstmest

Mest en kunstmest waren ook onderwerpen van gesprek tijdens de bijeenkomst. Op de vraag of er te veel mest is in Nederland, antwoordden alle panelleden, waaronder Trienke Elshof van LTO Nederland, dat dat niet het geval is. Volgens Elshof moeten ook hier wetten en regels aangepast worden zodat boeren mest op een nieuwe manier kunnen gebruiken, als vervanging voor kunstmest.

De Groot (D66): nieuwe belangenorganisaties nodig

Nederlandse boeren hebben nieuwe belangenorganisaties nodig om de landbouw te helpen richting kringlooplandbouw. Dat zei Tjeerd de Groot op de bijeenkomst over kringlooplandbouw. Volgens hem heeft de sector nieuw leiderschap nodig.

Hij doelde daarmee op een overheid die meer de leiding moet nemen in de verandering naar kringlooplandbouw, maar ook op LTO Nederland. De Groot noemde de huidige belangenorganisatie niet meer passend voor de huidige uitdagingen. “Die organisatie was er 40 jaar geleden ook al, toen we de problemen die we nu hebben, niet hadden. Daarom is nieuw leiderschap nodig.”

Op de vraag van Trienke Elshof, bestuurder bij LTO Noord, hoe hij dit dan voor zich ziet, stelde De Groot voor om de organisatie op te splitsen: “Splits in tweeën: help de boeren die willen veranderen en help de boeren die niet kunnen veranderen. We hebben belangenorganisaties nodig, maar niet op de manier waarop het altijd gegaan is.”

Lees ook: Minister Schouten: toekomst ligt in kringlooplandbouw

Of registreer je om te kunnen reageren.