Home

Achtergrond

Afspraak met bonden over zzp en flex ‘brug te ver’

Werkgeversorganisaties noemen het teleurstellend dat het na ruim een jaar overleggen niet is gelukt een akkoord te bereiken met vakbonden over aanpassingen van de arbeidsmarkt.

Vakbonden FNV, CNV en VCP stapten op maandag 4 september eerder uit het polderoverleg. De flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht waren daarbij de voornaamste struikelblokken. Het maken van concrete afspraken met de bonden was volgens VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland ‘een brug te ver’, stellen ze in een gezamenlijke verklaring. Eerder nog leek er een akkoord op handen over zaken als loondoorbetaling bij ziekte. Ook dat is nu van de baan.

Acute problemen

Naar eigen zeggen kwamen de werkgeversorganisaties met concrete voorstellen om ‘acute problemen’ op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte en de Wet werk en zekerheid. Dat is volgens hen ook in het belang van werknemers. Vooral kleinere bedrijven zouden het nu vanwege de risico’s wel nalaten om mensen in vaste dienst te nemen.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, noemde de uitkomst van de onderhandelingen ‘betreurenswaardig’. Volgens hem liggen er op korte termijn knelpunten die moeten worden aangepakt, zodat ondernemers weer mensen in dienst willen nemen.

LTO noemt het jammer

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland, miste bij de partijen een ‘oplossingsgerichte aanpak’. Te veel thema’s waren volgens hem onderwerp van uitruil. Ook LTO-voorzitter Marc Calon vindt het jammer dat de partijen er niet uit zijn gekomen.

Flexibilisering niet weg te denken

De werkgeversorganisaties vinden dat de misstanden bij flexwerk moeten worden bestreden, maar flexibele arbeidsrelaties zijn volgens hen niet meer weg te denken. De werkgevers deden onder meer voorstellen voor de vervanging van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Of registreer je om te kunnen reageren.