Home

Achtergrond

Verbreding levert tuinder weinig geld op

Bijna een derde van de agrarische bedrijven deed in 2016 aan verbredingsactiviteiten. De bijdrage daarvan aan het inkomen van de bedrijven is vaak klein. Dat meldt het CBS in de nieuwste Landbouwtelling.

Bijna een derde van de agrarische bedrijven deed in 2016 aan verbredingsactiviteiten. Verkoop aan huis (7%) en agrarisch landschaps- en natuurbeheer (6%) waren de meest voorkomende activiteiten.

Minder bedrijven doen aan verbreding

Het percentage bedrijven dat een verbredingsactiviteit heeft loopt de laatste 3 jaar terug.

Waar de verbreding in gezocht wordt, verschilt sterk per sector. Melkveebedrijven blijken heel actief in het agrarisch landschaps- en natuurbeheer (195), op akkerbouwbedrijven is het vooral het loonwerk voor derden (12%) en op varkensbedrijven is de duurzame energieproductie voor eigen gebruik (4%) de favoriete verbredingsactiviteit.

Ook het aantal agrarische bedrijven dat actief is in verbreding verschilt per sterk per sector. Melkveebedrijven blijken het meest te voelen voor nevenactiviteiten, 35% van de bedrijven doet aan verbreding. Akkerbouwbedrijven zijn met 28% een goede tweede 28%. Varkensbedrijven richten zich vooral op hun hoofdactiviteit, maar 12% doet aan verbreding.

Opbrengst verbreding vaak laag

De bijdrage die de verbredingsactiviteiten levert aan de totale opbrengst van agrarische bedrijven is vaak nogal klein. Voor 62% van alle bedrijven met verbreding is de bijdrage van de verbreding aan de totale opbrengst van het bedrijf minder dan 10%. Opgesplitst per sector blijkt dat 80% van de melkveebedrijven, 69% van de varkenshouderijen en 55% van de akkerbouwbedrijven het moeten doen met minder dan 10% die de verbredingsactiviteiten bijdragen aan de totale opbrengst.

Of registreer je om te kunnen reageren.