Home

Achtergrond

Hogan oogst applaus in Europees Parlement

De beoogd EU-landbouwcommissaris Phil Hogan is gisteren in het Europees Parlement geen moment in de problemen gekomen bij de hoorzitting.De ervaren Ierse politicus maakte grappen en kwinkslagen en sprak de ruim 40 vragenstellers soms persoonlijk aan. Hij verwees vaak naar de situatie in eigen land. Een persoonlijke aanval door Matt Carthy van Sinn Fein (Ierland) pareerde hij met de brief van een Sinn Fein-lid, die zich in uitermate positieve bewoordingen uitliet over Hogan en diens nieuwe functie. “Kennelijk heeft uw partij problemen met de discipline in eigen geledingen”, zei Hogan, die daarvoor de handen op elkaar kreeg van de Europarlementariërs.

Hogan benadrukte dat hij geen beloften kon doen, die hij niet kan naleven. Maar een aantal toezeggingen deed hij wel: Hij wil er voor zorgdragen dat de regeldruk en de administratieve verplichtingen als gevolg van het Europees landbouwbeleid niet toenemen. VVD-parlementariër Jan Huitema wenste hem daarbij succes.

Jonge boeren

Als hij beschikking heeft over voldoende gegevens, wil hij het landbouwbeleid evalueren. Zijn insteek is in elk geval om te zorgen dat de beschikbare fondsen voor de Europese landbouw en het plattelandsbeleid overeind blijven. Hij wil fondsen aanboren van andere commissariaten, onder meer om de landbouw aantrekkelijk te houden voor jonge boeren.

“Als ouderen veel steun krijgen en daardoor het stokje niet aan de jongere generatie overgeven, dan moeten we daar ook wat aan doen. Het moet oude boeren duidelijk zijn, dat de wereld niet eindigt als ze hun bedrijf overdragen aan een jonge boer.”

Als voormalig milieuminister benadrukte Hogan met regelmaat het belang van het behoud en de verbetering van de gezondheid van bodem en water, die van wezenlijk belang zijn voor een duurzame landbouw.

Op vragen van Bas Belder (ChristenUnie/SGP) zegde Hogan toe zich te zullen verdiepen in het behoud van het kwekersrecht, zodat boeren gebruik kunnen maken van alle beschikbare uitgangsmateriaal voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. “Ik zal daarover in overleg gaan met de commissaris voor de interne markt. Maar ik laat me niet gijzelen door een belofte die ik niet kan nakomen.”

Trots

Hogan zei na afloop met een glimlach dat het een zware ochtend was geweest. Hij benadrukte dat landbouw centraal staat in de Europese Unie. Die positie moet gehandhaafd blijven en niet opgeofferd worden bijvoorbeeld in handelsbesprekingen met de VS, zei hij.
“Boeren mogen trots zijn op hun bedrijf en op hun ambacht, een cultuur die zijn wortels heeft in de natuur.” Zorg voor de bodem en het water zijn daarbij volgens hem essentieel.

Die woorden leverden hem het tweede applaus op.

Deze en volgende week worden nog kandidaat-commissarissen gehoord door het Europees Parlement. Daarna volgt een oordeel over de hele Commissie. Bedoeling is dat de nieuwe Europese Commissie 1 november wordt 
geïnstalleerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.