Home

Achtergrond laatste update:11 sep 2013

Greenery zoekt andere strategie zonder Smits

Analyse - Dat Philip Smits vertrekt bij The Greenery is niet voor iedereen een verrassing. De afzetorganisatie staat onder toenemende druk.

De ledenraad van dinsdag is nu aangegrepen voor zijn vertrek. Leden zijn dus het eerst geïnformeerd, waarvoor hulde. In een bericht aan telers rept Smits over het begin van een nieuwe periode van The Greenery, waarbij op een andere manier gekeken wordt naar ‘mogelijkheden van groei en kostenbesparing’. Die nieuwe strategie is nodig vanwege de ‘huidige marktomstandigheden’. Onduidelijk is wat dit betekent en of The Greenery zich bijvoorbeeld op de huwelijksmarkt begeeft. De ledenraad is ook het moment dat halfjaarcijfers besproken worden. En daar lijkt toch een belangrijk deel van de pijn te liggen. Partijen als The Greenery staan onder toenemende druk van twee kanten. De supermarkten zullen bij een prijzenoorlog de druk opvoeren èn de crisis op de afzetmarkt woekert voort. De langdurige prijsinzinking op de tomatenmarkt deze zomer heeft de druk bij telers groter gemaakt om te knijpen bij de afzetorganisatie. Dat maakt de discussie over tarievenstructuur lastiger, zeker doordat de afzetorganisatie verder krimpt.

In dat speelveld moet The Greenery opereren en haar provisie-inkomsten behalen. Dat dit lastig is, bleek al deze zomer. Vorige maand maakte de afzetorganisatie bekend dat de druk op de resultaten noopt tot een verdere versobering van het sociale contract met vakbonden voor toekomstige reorganisaties. Dat valt ook uit het jaarverslag op te maken. The Greenery kon in 2012 alleen zwarte cijfers schrijven door de deelnemingen en niet door de corebusiness.

Het vertrek van Smits wordt door sommigen ook niet los gezien van problemen bij andere partijen op die markt. Dat de Van Rijn Groep in de problemen kwam en door Staay Food Group is overgenomen, toont aan dat er pijn geleden wordt bij partijen met een hogere kostenstructuur. The Greenery probeerde met het driejarige programma Slimmer en Beter daar juist winst in te halen, maar de invoering van een duur softwaresysteem lijkt weerbarstiger dan voorzien. Al lijkt dat niet de reden voor vertrek. Het project kwam vooral op naam van financieel directeur Albert Knol, en juist hij neemt voorlopig de taken van Smits over.

Smits heeft onmiskenbaar veel goed gedaan. De coöperatie is in rustiger financieel vaarwater gekomen. Hij heeft stevig ingezet op directe afzet naar supermarkten en de positie in het buitenland versterkt via bijvoorbeeld Britse investeringen in teelt. Toch is dat niet genoeg gebleken en kan de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen Bert Jansen al vroeg zijn stempel drukken op de organisatie.

De strategie van The Greenery, gericht op omzetgroei, winstverbetering en operational excellence wordt daarbij wel onverminderd voortgezet, schrijft The Greenery in haar persbericht.

Of registreer je om te kunnen reageren.