Home

Achtergrond laatste update:29 apr 2009

Preitelers aan de slag voor betere marktpositie

De concurrentiepositie van Nederlandse prei moet beter, door een betere onderlinge samenwerking, betere samenwerking met de keten en door Nederlandse prei onderscheidender voor het voetlicht te brengen. Via het Productschap Tuinbouw is geld vrij gemaakt om dit van de grond te tillen.

Via het productschap Tuinbouw is 125.000 euro beschikbaar gesteld om een structuur op te zetten, gericht op het veilig stellen van de concurrentiepositie van Nederlandse prei, en daarmee van de continuïteit van de sector. Vooral op de Duitse markt heeft prei uit Nederland een flink deel van haar marktaandeel moeten inleveren. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan onderscheid. De focus ligt hoofdzakelijk op een hoge productie tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Verder ontbreekt het aan natuurlijk leiderschap door de versnippering in de afzet, waardoor het ontbreekt aan sturing en product- en marktontwikkeling.

Concrete plannen
Het project – onder de niets aan onduidelijkheid overlatende werktitel ‘Samenwerkingsplan preitelers Nederland’-  heeft tot doel van het vertrouwen tussen deelnemende telers en handelspartners te verbeteren, het opzetten van een functionerend prijsreferentiesysteem en de ontwikkeling van een plan voor product- en marktontwikkeling. Verder moet er een adequate organisatie van de grond komen die de resultaten van het project kan waarborgen en verder gaat uitbouwen. De projectkar wordt getrokken door Florpartners in samenwerking met GroentenenFruit Bureau, met een projectgroep bestaande uit voormannen uit de preisector van verschillende telers- en afzetorganisaties. Het project loopt tot eind 2009. Preitelers worden onder andere op de hoogte gehouden via tweemaandelijkse nieuwsbrieven, rapportages en bijeenkomsten. 

Bron: DeGroentenenFruit.nl - Auteur: Joost Stallen

Of registreer je om te kunnen reageren.