Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Trips mijdt druk Sluitkoolplatform

Op het tweede Sluitkoolplatform in Warmenhuizen bleek ook kool zonder veel problemen te groeien. Dat is best lastig als je op zoek bent naar verschillen in infecties en aantastingen.DOOR JOOST STALLENjoost.stallen@reedbusiness.nl

Voor de schimmelbestrijding maakte het in een
demoplanting bij het Sluitkoolplatform in Warmenhuizen met het ras Bartolo niet
uit of de behandelstrategie werd gevolgd volgens Bayer, BASF of Syngenta. Het
spuitschema van Syngenta was bovendien diverse keren herhaald met de hulpstof
Certain (van leverancier Modify), wat maakt dat er meer middel aan het gewas
blijft ‘plakken’. Het eerste spuitmoment werd gebaseerd op door adviesbureau
Opticrop berekende infectiekansen. Volgens deze informatie stond de deur al
vanaf begin juli open voor Alternaria en witte roest. Vanaf half juli waren er
drie infectieperioden voor Mycosphaerella. Op het veld in Warmenhuizen was
er weinig van te merken. In alle spuitschema’s bleef de schimmeldruk beperkt tot
een enkel vlekje. Dat was althans zo na vier bespuitingen (op 4 en 25 juli, 15
augustus en 9 september). Een vijfde behandeling zat in het vat. Alleen in het
onbehandelde veld zat wat meer Mycosphaerella. Onderzoeker Jan de Lange van
proeftuin Zwaagdijk: “Ik verwacht nog uitbreiding.’ Syngenta beproefde
verder een nieuw combinatieproduct (Amistar + Score) tegen witte roest en
Mycosphaerella. Trips systemisch
aanpakken
Droog weer in mei en juni leek de voorbode voor een mooie
‘tripszomer’. Normaal meldt de eerste trips zich half juli, dit jaar echter
niet. Zelfs waar niets was gespoten, was de druk laag bij een telling op 10
september: 25 procent kolen met tripsschade. Dat is niet ideaal voor een
vergelijking van behandelingen. Terwijl er wél wat te vergelijken valt: het ras
Slawdena werd, behalve met Karate Zeon en een experimenteel contactmiddel,
bespoten met een systemisch middel, met verschillende toevoegingen. Dit middel -
ook tegen koolgalmug en koolwittevlieg, en op de nominatie voor toelating - deed
het enkele jaren geleden prima in een tripsproef. In een volgend proefjaar viel
het effect tegen. Vorig jaar op het Sluitkoolplatform had het experimentele
middel 30 tot 45 procent kolen met trips, maar met een relatief goede waardering
op tripsschade. Karate had toen 25 procent tripskolen, met een iets lagere
waardering. “Wellicht is de werking van tripsmiddelen te beïnvloeden met
toevoegmiddelen. Daar wilden we dit jaar extra naar kijken. Een systemisch
middel kan bovendien wellicht een laatste verstopte trips aanpakken’’, aldus De
Lange. Rassenvergelijking Net als vorig jaar
ligt er bij het Sluitkoolplatform een vergelijking van witte- en rodekoolrassen,
aangedragen door de landelijke sluitkoolcommissie en telersvereniging Rodeko.
Het gaat om Squadron (Clause), Rodney (rood), Sting en Mc Cartney
(Nickerson-Zwaan), Resque (rood) en Kilazol, (Syngenta), Caballero (rood), Bingo
en Paradox, (Bejo), Storema (Rijk-Zwaan), Arivist (Seminis) en Unico (Takii).
Alle velden zijn met Plenum bespoten en 2 van de 3 herhalingen zijn tegen
schimmels behandeld. Deze kool gaat de bewaring in en wordt nadien beoordeeld.
De onbespoten kool dient om de verschillen in gevoeligheid voor schimmels en
plagen duidelijker te maken. Tot nu toe ontpopt Paradox zich als wat gevoeliger
voor Mycosphaerella, gevolgd door Kilazol en Bingo. Voor witte roest is de
gevoeligheid vergelijkbaar.

Kool wegIn een selectiviteitsproef werd de invloed van
experimentele herbiciden op sluitkool onderzocht. Dit onderzoek loopt ook in
spruitkool, broccoli en maaiboerenkool. Een aantal middelen geeft geen
gewasreactie zoals verkleuring, verbranding of groeiremming, maar op enkele
velden stond weinig kool meer. Vooral als middelen in een dubbele dosering
worden toegepast (overlap!) is het belangrijk dat die middelen veilig voor het
gewas zijn. Het Sluitkoolplatform is een initiatief van telers in LTO
Groeiservice, RoDeKo, Agrifirm, CAV-Agrotheek en wordt uitgevoerd door Proeftuin
Zwaagdijk. De tripsproef, rassenvergelijking en onkruidproef worden gefinancierd
via het Productschap Tuinbouw.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.