Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Sap uit stelen persen om teeltrisico’s te verminderen

Bemesten op het scherpst van de snede maakt het risico groter dat te weinig wordt gestrooid, met alle gevolgen vandien. Een teler moet daarom zeker weten dat hij niet te weinig geeft. Dat kan door een plantsapmeting uit te voeren. In het sap van de bladsteel is te achterhalen hoe het precies staat met de voedingstoestand in een plant. DOOR SJOERD SMITSHortiNova

Plantsapmeting is een methode die in 2001 werd
ontwikkeld door Sjoerd Smits en Stephan Timmermans van tuinbouwadviesgroep
HortiNova in samenwerking met het bedrijf Soil Tech Solutions in Biezenmortel.
De methode, waarbij het sap in de bladsteel wordt gemeten, wordt inmiddels
succesvol toegepast in tientallen gewassen. De bladsteel is te vergelijken
met een snelweg waarop mineralen van en naar een blad gaan. Een volle snelweg
betekent een hoge plantsapwaarde. Als de snelweg leeg begint te raken, loopt de
hoogte van de waarde terug. Het blad krijgt dan minder voeding en zal op den
duur minder mineralen bevatten. In de praktijk loopt bijvoorbeeld de waarde
van nitraat in de bladsteel terug, terwijl dat aan het blad nog niet is te zien.
Pas later wordt het blad geler. Met een plantsapmeting komen overschotten of
tekorten in een plant dus in een vroeg stadium in beeld, waarop dan met de
bemesting al kan worden ingespeeld.

Werkwijze in de praktijkVoor een plantsapmeting worden
bladstelen van over het hele perceel verzameld in plastic spuitjes. In één spuit
gaan tien bladstelen. Daarna worden de metingen uitgevoerd, nog op het bedrijf
van de betreffende teler, door het sap uit de uitgeknepen spuitjes direct op de
diverse meters aan te brengen. De verschillende waarden zijn direct van de
meters af te lezen. Door de gegevens van diverse percelen te vergelijken, valt
er veel interessante informatie te halen over de voedingstoestand van de planten
op de verschillende percelen. Zonodig wordt de bemesting dan per perceel
bijgestuurd. Klanten van HortiNova kunnen sinds kort een abonnement nemen op
‘Bemesting-Online’, een programma waarmee via internet een vergelijking
van plantsapdata kan worden gemaakt. Een adviseur van de tuinbouwadviesgroep kan
dan thuis bij de klant de data van die klant bekijken en een advies geven.
Klanten kunnen ook gegevens van elkaar vergelijken, bijvoorbeeld over het
verloop van een gelijktijdig geplante, gekoelde teelt Elsanta. Zijn er
verschillen in kali (houdbaarheid) en nitraat (groei)? En zo ja, is het dan
nodig de bemesting van een van de telers bij te stellen?In het verleden
voerden adviseurs de metingen uit bij telers, maar een teler kan dat nu ook zelf
door een meetkoffer aan te schaffen. Zo’n koffer kost 3 duizend euro. Er moet
dan alleen nog ijkvloeistof worden aangeschaft. Sommige adviseurs werken al zes
jaar met een koffer, dus de meters gaan bij goed gebruik lang mee. Een goede
ijking is wél cruciaal om een juiste uitslag te krijgen.Een andere optie is
de spuitjes met monsters van de stelen naar HortiNova sturen, waarna
onderzoeksmedewerker Koen van Kempen de analyses uitvoert.

Flevoplant en plantsapmethodeIn 2006 werkte
aardbeivermeerderaar Flevoplant in Ens voor het eerst een seizoen met
plantsapmetingen. HortiNova voerde de metingen toen uit. Vorig jaar werd op het
bedrijf een eigen ruimte ingeruimd voor de metingen. Jos Goossens van
Flevoplant: “Vorig jaar jaar zijn alle rassen op alle percelen gemeten. Daar was
een medewerker drie dagen per week mee bezig. Dit jaar is, door de ervaringen
van vorig jaar, een aantal rassen en percelen in een groep geplaatst. Met veel
minder metingen ontstaat zo toch een goed beeld van de bemestingstoestand in de
plant. Na drie jaar ervaring met deze methode kan ik zeggen dat wij het een
goede plantbarometer vinden. Als de stikstof en kali in de plantsapcijfers
zakken, zie je aan het gewas nog niets. Door dan snel in te grijpen, blijft de
groei optimaal zonder dat het gewas heeft geleden onder het potentiële
tekort. Dit jaar horen we van onze klanten dat de planten zo makkelijk
aanslaan en dat ze een goede productie geven. Wij hebben het idee dat een vitale
plant afleveren tot uitdrukking komt bij de klant. Die vitaliteit heeft in onze
ogen veel met bemesting te maken en die is met de plantsapmethode optimaal te
sturen.”

Sonata lust meer kaliBinnen Fragaria Holland, een
gemeenschappelijke onderneming van zes gerenommeerde aardbeiplantenkwekers,
waaronder Flevoplant, meten inmiddels alle kwekers plantsap. Zij wisselen aan de
hand van de resultaten bemestingscijfers uit om zo goed mogelijke planten te
kunnen afleveren aan de klanten. Inmiddels is uit analyses gebleken dat
Sonata minder makkelijk kali opneemt. Als dit ras evenveel kali krijgt als
Elsanta, komt het tekort. Goossens: “Wij merken dat in de bewaring, en onze
klanten kunnen dan zachtere vruchten gaan plukken. Door de kalibemesting via de
sapmeting aan te passen zijn deze problemen grotendeels te voorkomen. Sommige
tekortkomingen in een ras lijken soms een raseigenschap. Plantsapmeting leerde
ons om dit anders te zien. Via de juiste bemesting zijn veel
(kwaliteits)problemen in de teelt te voorkomen. Onze taak is het om de klanten
geld te laten verdienen. Dit kan alleen als wij planten zo optimaal mogelijk
afleveren.

Kader

Wat de grond ons leert
Tuinbouwadviesgroep HortiNova levert in twee maanden 5 artikelen over
bodem(leven), -structuur, bemesting en onkruiden. Het centrale thema is een
optimale bodem voor een optimale groei en welke aanknopingspunten biedt de bodem
daar zelf over. De artikelen worden om de week gepubliceerd.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.