Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Horticoop en Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent onderzoeken fusie

Coöperatie Horticoop in Bleiswijk en Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent in Katwijk onderzoeken de mogelijkheid om te komen tot een fusie.


Om mee te gaan in de dominerende ontwikkelingen zoals schaalvergroting,
innovatie en internationalisering in de glastuinbouw willen besturen van beide
organisaties fuseren. Volgens de besturen moeten tuinbouwtoeleveringsbedrijven
deze ontwikkelingen volgen waardoor tegen marktconforme prijzen
kwaliteitsproducten en betrouwbare toegevoegde waarde kunnen leveren. Door te
fuseren zijn veel voordelen te behalen.

Door de fusie ontstaat een sterke totaalleverancier voor de glastuinbouw en
boomkwekerij met een sterke basis in Nederland. De besturen en directies
onderzoeken de komende maanden de mogelijkheden tot een fusie. Indien de
uitkomsten van het onderzoek positief zijn, zal in het najaar van 2008 aan de
ledenraad/leden en de OR-en een fusievoorstel ter goedkeuring worden voorgelegd.
Als mogelijke fusiedatum wordt dan 1 januari 2009 nagestreefd.

Samen 23 Nederlandse vestigingen Horticoop heeft
dertien vestigingen in Nederland, waarvan een aantal met de Welkoop-formule.
Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent exploiteert onder de naam Alflora
B.V. tien vestigingen met een groothandel in bloemisterijbenodigdheden, waarvan
twee in België. Horticoop heeft vijf buitenlandse tuinbouwvestigingen: Spanje,
Denemarken, Duitsland, Ecuador en Ethiopië. Coöperatie Horticoop heeft een omzet
van 162 miljoen euro en Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent 57 miljoen
euro. Het ledenaantal bedraagt respectievelijk 3500 en 300 leden.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.