Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

‘Prijs meststoffen zal niet dalen’

De prijzen van meststoffen stegen dit jaar explosief, vooral in het eerste halfjaar. Inmiddels is sprake van enige stabilisatie, ‘maar de prijzen van 2007 komen niet meer terug’.DOOR THEO BRAKEBOERtheo.brakeboer@reedbusiness.nl

De explosieve stijging van de prijzen van meststoffen
komt doordat de vraag ernaar op wereldschaal in de afgelopen decennia
geleidelijk toenam door de gestegen welvaart. Anderzijds breidde de
productiecapaciteit in die periode nauwelijks uit, doordat het rendement in de
meststoffensector tot vorig jaar dermate laag was dat grote investeerders er
niet in investeerden. In de loop van 2007 wijzigde de verhouding tussen vraag en
aanbod zich zodanig, dat wereldwijd tekorten aan meststoffen zijn ontstaan.

StikstofTerwijl de vraag naar stikstof groeit, krimpt
het aanbod van deze meststof. De productiecapaciteit voor stikstof bedroeg in
1985 16,4 miljoen ton en in 2006 nog 10,2 miljoen ton. Wel wordt sinds 2004
capaciteit bijgebouwd, maar het duurt nog enkele jaren voor die op volle
capaciteit draait.

KaliumDe wereldwijde behoefte aan kaliumchloride komt
neer op ongeveer 67 miljoen ton. China, India en Brazilië nemen daarvan een
derde deel voor hun rekening. In 2025 zal de vraag van deze landen echter zijn
verdubbeld, vooral doordat kalium daar nu pas als gewenste meststof wordt
erkend. De Chileense meststoffenleverancier SQM bouwt een fabriek in eigen
land voor de productie van 200 tot 300 duizend ton kaliumnitraat per jaar, maar
de toename in de vraag naar de meststof vanuit alleen al de solar-industrie
(voor bassins voor de opslag van zonnewarmte, waarin kaliumnitraat wordt
opgelost) zal in de komende jaren naar verwachting al 600 duizend ton
bedragen.

FosfaatTot en met 2011 is er een tekort aan fosfaat.
Daarna komt er in Saoedi-Arabië een fabriek in bedrijf, maar dat zal naar
verwachting niet leiden tot een lagere prijs voor de meststof. De investeringen
die moeten worden gedaan zijn namelijk moeilijker terug te verdienen als wordt
uitgegaan van de prijs in 2007. De drie belangrijkste productielanden voor
fosfaat zijn Marokko, Rusland en China.

OnzekerhedenEen onzekerheid in de meststoffenmarkt is
hoe de teelt van gewassen voor biobrandstoffen zich gaat ontwikkelen. Als dat
afneemt, zal ook de vraag naar meststoffen minder hard stijgen. Het aanbod
van meststoffen wordt ook beïnvloed door calamiteiten. In China vond
bijvoorbeeld dit jaar een aardbeving plaats, precies in het gebied waar fosfaat
wordt gewonnen. Daarnaast is het de vraag in hoeverre sommige landen hun
kunstmestgebruik blijven beschermen. Rusland produceert veel stikstof, maar
hanteert op dit moment een exportheffing op ureum van 185 procent. China
produceert veel fosfaat en heft daarop voor de export momenteel 135 procent.
India is een grote afnemer van fosfaat. Afnemers in dit land kregen dit jaar
subsidie, waardoor de prijs gelijk bleef aan die in 2007. Als volgend jaar
fosfaat in India niet wordt gesubsidieerd, zal de vraag van dat land sterk
afnemen. Nederlandse telers zullen wel steeds over voldoende meststoffen
kunnen beschikken, vooral dankzij het feit dat Nederland een stabiele en
betrouwbare afnemer is. De prijsverschillen tussen meststoffen in vloeibare
of vaste vorm blijven procentueel gezien ongewijzigd.
Kader

Sosef on tour
De gegevens in dit artikel komen uit een lezing van Sander Blok van Nic
Sosef. De lezing werd gehouden in het kader van ‘Sosef on Tour’: een door de
toeleverancier georganiseerde reeks lezingen die in september werd gegeven in
Eindhoven, Alkmaar, Heerenveen en Rotterdam. Nic Sosef is gevestigd in
Honselersdijk, Klazienaveen en Velden.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.