Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Nader onderzoek gevolgen afschaffen landbouwvrijstelling

LNV geeft het LEI opdracht onderzoek te doen naar prijselasticiteiten op de agrarische grondmarkt, om de gevolgen van een afschaffing van de Landbouwvrijstelling beter te kunnen inschatten.

Onderzoekers van de WUR en de Erasmus Universiteit
hebben de afgelopen maanden gekeken naar de btw-landbouwregeling, naar de
landbouwvrijstelling (inkomstenbelasting) en naar de vrijstellingen voor boeren
en tuinders op de overdrachtsbelasting. Van alle drie de regelingen is uit het
onderzoek gebleken dat van de redenen om die regelingen ooit op te zetten niet
zoveel meer over is. LNV ziet in de evaluatie van de regelingen nu echter geen
aanleiding om met wijzigingsvoorstellen te komen.
De btw-regeling (geen btw hoeven betalen, maar die ook niet kunnen
aftrekken) is bijvoorbeeld voor steeds minder agrariërs (nog ongeveer de helft,
goed voor ruim een kwart van de totale agrarische omzet) gunstig genoeg om bij
aangesloten te blijven.

KostenefficiëntDesalniettemin zijn het regelingen die
kostenefficiënt zijn en die nu goed passen in het streven van de overheid. Op
grond van knelpunten bij de overdrachtsbelasting is begin 2007 al een nieuwe
integrale vrijstelling voor bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond ingesteld.


Over de gevolgen van wijziging of afschaffing van de landbouwvrijstelling
op de grondprijzen wil LNV meer weten. Met name is er veel onduidelijk over
bodems en plafonds van grondprijzen bij grote schommelingen in vraag en aanbod.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.