Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

MPS introduceert variant voor groente en fruit

MPS heeft met MPS-Fruit & Vegetables een variant voor MPS-ABC ontwikkeld gericht op de groente- en fruitsector.

In de sierteeltsector is MPS marktleider op het gebied van registratie,
certificering en innovaties. Ook in de groente- en fruitsector zijn registratie
en certificering gemeengoed. De huidige registratiesystemen voldoen weliswaar om
aan de huidige eisen tegemoet te komen, maar er is behoefte aan een systematiek
die de link legt tussen duurzame productie en voedselveiligheid. Ook in de
sierteeltsector leeft een dergelijke behoefte, onder telers van eetbare bloemen
en kruiden.

MPS-Fruit & Vegetables is een module gekoppeld aan het
certificatieschema MPS-ABC. De onafhankelijkheid is gewaarborgd, want het schema
MPS-ABC is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Het certificatieschema
is speciaal ontwikkeld voor telers van eetbare bloemen, kruiden en groenten en
fruit. Het bestaande MPS-ABC certificatieschema is gericht op registratie van
gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie en afval. De module MPS-Fruit
& Vegetables voegt hier andere aspecten aan toe, te weten dagregistratie,
residu-analyse en de uitkomsten van third party audits.

Momenteel nemen binnen- en buitenlandse groente- en fruittelers deel aan
pilotgroepen die het schema van MPS-Fruit & Vegetables verder gaan
verfijnen. Deze pilotgroepen worden in het voorjaar van 2009 beëindigd, waarna
het schema definitief wordt.

Bron: MPS/AgriHoland

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.