Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2008

Bij nieuwe kas steeds vaker eisen waterberging

Wie een nieuwe kas wil bouwen, krijgt niet alleen te maken met gemeentelijke regels, maar ook met regels van het waterschap.

Eén daarvan kan luiden dat er bij een nieuwe kas
waterberging moet komen, zoals een sloot, poel of een bassin. De eisen
daaromtrent verschillen per waterschap. Dat blijkt uit een artikel van Vakblad
voor de Bloemisterij

Achterliggende gedachte is dat waar grote verharde oppervlakken worden
gebouwd – zoals kassen – regenwater niet langer door de grond kan worden
opgenomen. Een groeiend aantal waterschappen verplicht glastuinders daarom bij
nieuwbouw om een waterberging aan te leggen, waarbij de kosten veelal voor
rekening van de teler komen.

Delfland wil waterbergingsregels opnemen in
bestemmingsplan

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft zijn zogeheten waterbergingsnorm
sinds 2001 verscherpt. Zo wil Delfland dat 15% van het laagstgelegen gebied niet
wordt bebouwd, omdat daar de kans op wateroverlast het grootst is. Voor het
Westland is de komende jaren circa 160 ha waterberging nodig.

LTO Glaskracht Westland vreest dat de waterbergingsnorm van Delfland in de
praktijk anders uitpakt voor telers. Bram Sonneveld, portefeuillehouder Water:
„Wij vinden het niet realistisch ervan uit te gaan dat de gemeente voor grond
zorgt. Uiteindelijk zullen telers hun grond ter beschikking moeten stellen.
Delfland denkt dat telers wel ’overhoekjes’ zullen hebben die niet zo duur zijn.
Wij stellen echter dat elke vierkante meter tegenwoordig duur is. Je praat al
gauw over € 100 per m2.’’

Lees meer in Vakblad voor de Bloemisterij van vrijdag 18 januari

Foto: Photoreality

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.